Abonnementsartikel

Ved hjælp af højteknologisk forskning sigter forskere fra DJF i et nyt, stort projekt på at avle høns med høj modstand mod sygdomme. 

De sundere høns skal begrænse forbruget af antibiotika. Resultaterne kan måske overføres til svineproduktion. Det skriver Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, på fakultetets hjemmeside.

Med en bevilling på over 18 millioner kroner, heraf de 12 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd, går seniorforsker Helle R. Juul-Madsen fra DJF i gang med det store projekt, der skal sikre sunde, robuste høns til gavn for dyrevelfærden, landmanden og forbrugeren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som udgangspunkt for sine undersøgelser vil hun bruge Hellevadhønen. Det er en høne, som Rugeriet Hellevad har fremavlet på grundlag af New Hampshire-racen og en gammel dansk hønserace af Skalborg-linjen, som er specielt modstandsdygtig over for sygdom. Med dens store robusthed er den meget velegnet til økologiske besætninger.

Det er især det genetiske aspekt af hønens modstandsdygtighed, der interesserer Helle R. Juul-Madsen. 

- Ved hjælp af højteknologisk forskning ønsker vi at implementere avlsprogrammer i fjerkræproduktionen, der er baseret på selektion af dyr med en bredspektret arveligt betinget sygdomsresistens, forklarer Helle R. Juul-Madsen.