Limagrains har gennem det intensive arbejde med forskning udviklet majssorter, der har en meget høj cellevægsfordøjelighed og et lavt indhold af lignin.

I takt med stigende ydelse i besætningerne, som følge af genetiske fremskridt, øges kravene til optimering af koens energiindtag. Da majs udgør 40-70% af foderrationen på langt de fleste malkekvægs besætninger i Danmark, bør fokus rettes på maksimal fordøjelighed af majsensilagen.

Fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) er afgørende for grovfoderindtaget. Dette kan forklares med at cellevægge, fylder i vommen. Hvis de nedbrydes langsomt, vil vommen være fuld i længere tid og dermed vil koen føle sig mæt og ikke søge til foderbordet så ofte. Modsat, hvis cellevæggene nedbrydes og optages hurtigt og effektivt, vil der hurtigere være plads i vommen til at æde igen.

Da restplanten fylder to tredjedele af majsensilage stakken, er det indlysende at fordøjelighed af denne del er helt afgørende for, hvor meget koen kan æde. Et stort udbytte er vigtigt, men hvis grovfoderdelen i majsensilagen er tungt fordøjelig, kan en stor stak vise sig at være en dårlig forretning pga. for lav foderoptagelse. Adskillige studier har igennem de seneste 20 år vist at ydelsen stiger med 0,20-0,25kg EKM pr. ko pr. dag hver gang FK-NDF stiger med en enhed. Der er altså rigtig mange penge i at prioritere fordøjeligheden højt ved sortsvalget i majs.

Dedikeret helsædsmajsforædling

I mere end 35 år har Limagrain haft sine forædlingsprogrammer opdelt i henholdsvis helsæds- og kernemajs forædling. Det skyldes ikke mindst at kvalitetskravene til foderværdien af helsædsmajs afviger væsentligt fra kernemajs. For at øge energiindholdet i cellevæggene fra blade og stængler, rettede forædlingen sig i mange år mod at mindske indholdet af lignin i cellevæggene, da lignin er fuldstændig ufordøjelig for koen - dog er en vis mængde lignin nødvendig for at sikre plantens standfasthed.

Derfor er der en grænse for forbedring af cellevægsfordøjeligheden gennem sænkning af ligninindholdet. Denne grænse blev tydeliggjort i dette års landsforsøg, hvor mange tidlige sorter havde store problemer med standfastheden. I stormvejret d. 10 august i år væltede/knækkede 50-70% af planterne i rigtig mange af de tidlige sorter. Dyrkningssikkerheden bør derfor altid ligesom FK-NDF prioriteres højt ved sortvalget i majs og man kan i samråd med sin rådgiver og vha. 'sortsinfo' finde frem til hvilke sorter man bør fravælge, hvis man vil undgå at gå på kompromis med dyrkningssikkerheden.

Udviklet i samarbejde med forskere

Den variation i FK-NDF, der ses mellem de dyrkede sorter i landsforsøgene, kan ikke kun forklares med indholdet af lignin i planten. Kvaliteten og strukturen af lignin i cellevæggene har også en væsentlig betydning, og er derfor vigtig i forædlingen af sorter med endnu højere cellevægsfordøjelighed. Limagrains forskningsafdeling har arbejdet målrettet på at undersøge og forstå opbygningen af cellevægge. Dette er foregået i samarbejde med forskningsinstituttet INRA, da der i forskningsverdenen er en stor interesse for at kortlægge cellevægsstrukturer og dannelsen af disse.

Resultaterne af denne forskning udmønter sig nu i LG sorter med en unik høj cellevægsfordøjelighed (Function, Conclusion, Wizard, Sunlite, Reason m.fl.). Resultaterne er opnået ved at ændre ligninstrukturen således at cellevæggene ikke omsluttes fuldstændig af lignin. Ligninen er derimod jævnt fordelt i stænglen, således at man opnår en høj fordøjelighed uden at gå ned på standfastheden.

Målrettet forædling af stay-green sorter er ligeledes en faktor der øger standfastheden. Stay-green sorter holder sig grøn i to-tre uger efter at det ønskede tørstofindhold er opnået. Dermed bevares standfastheden i stænglen og høstvinduet forlænges. Stay-green sorter (grøn majsensilage) bidrager derudover til støre ædelyst og derigennem et øget grovfoderoptag. Starcover bejdsningen, der fås på de fleste LG sorter, forbedrer stay-green effekten yderligere og øger desuden rodudviklingen og det samlede nærringstofoptag, hvorved dyrkningssikkerheden, stresstolerancen og udbyttet på din majs forbedres yderligere. Læs mere om Limagrains majssorter her