Ved at vælge en Kverneland EO on-land vendeplov, kan autostyringen, der efterhånden findes på rigtig mange traktorer, også anvendes til pløjearbejdet, og ploven giver samtidig mulighed for at køre med brede dæk eller tvillinghjul på traktoren.

Plove med on-land udstyr har været på markedet i årrevis, men til trods for at on-land pløjning har rigtig mange fordele, er det alligevel de færreste landmænd, som kører med traktoren på land, når der pløjes. Grunden til de skal findes i, at det kræver en anderledes opmærksomhed at styre traktoren hen langs furekanten, end når der køres i furen og traktoren nærmest styrer sig selv. Men efterhånden som mange traktorer får autostyring, bør plove med on-land udstyre med i overvejelsen, når ploven skal skiftes til en ny model.

Bygger på kendt teknologi

Når der køres på land med traktoren, elimineres pakningsskader i den våde jord i furebunden.

Helge Plougmann Nielsen, PowerGear-testpilot.

Kverneland EO ligner på mange måder den velkendte Kverneland EG. Begge plove er med Variomat, som er Kvernelands udtryk for, at furebredden kan indstilles fra førersædet. Kverneland EO anvender det kraftige model 300 vendehoved, som også anvendes på de største modeller af Kverneland EG. Også hovedrammen med det gennemgående og specialhærdede hovedrør i dimensionen 120x200 millimeter går igen på de to plove. Den store forskel ligger i, at der på Kverneland EO er monteret en kraftig ramme imellem vendehovedet og ind på siden af plovrammen. Rammen er konstrueret som et parallelogram, og med en dobbeltvirkende hydraulikcylinder kan ploven sideforskydes op til 142 centimeter. Samtidig med at ploven sideforskydes, trækkes ploven tættere til traktoren, og ifølge Kverneland skal traktoren kun løfte 300 kg. ekstra, for at kunne håndtere en seksfuret Kverneland EO frem for en EG med et tilsvarende antal furer.

Kverneland EO er med Kvernelands velkendt automatisk stensikring med bladfjedre. Ploven leveres også i en LO version, som er med springbolte.

Plads til tvillinghjul

Kverneland EO kan hurtigt omstilles fra at traktoren kører i furen og til at den kører på land. Når traktoren kører i furen anvendes hydraulikken i mellemrammen til at indstille furebredden på forreste fure. Når ploven vendes, svinger den først ud i on-land position, før den vender rundt. Det giver en fin balance i ploven, og på trods af at den seksfurede model, som vi testede, vejer omkring 2.400 kg. blev den vendt uden nævneværdige stød i traktoren.

I on-land position kan føreren vælge at trække traktoren mere eller mindre på land. Sideforskydes ploven maksimalt, kan der uden problemer pløjes med meget brede dæk eller tvillinghjul på traktoren. On-land pløjning giver også mulighed for, at anvende en bæltetraktor som trækkraft foran ploven.

Godt for jorden og behageligt for chauffør

Med autostyring på traktoren er det ikke noget problem at styre præcist hen langs furekanten og holde den optimale furebredde på forreste fure. Til gengæld bliver man overrasket over, hvor behageligt det er at sidde lige i sædet, når der pløjes. Autostyringen giver ligeledes ro til at finindstille ploven til de varierende pløjeforhold, og samtidig sørger autostyringen for, at der korrigeres for sidehæld.

Når der køres på land med traktoren, elimineres pakningsskader i den våde jord i furebunden. Muligheden for at køre med tvillinghjul gør det hurtigt, at skifte redskab fra plov og til såmaskine. Samtidig kan tvillinghjulenes gode greb og lave marktryk også udnyttes, når der pløjes.

Udstyr efter behov

Den prøvekørte plov var monteret med Krop 28 underplove, som hører til markedets bedste underplove med muldplader. Efter jodtype og ønske kan Kverneland EO monteres med en bred vifte af andre underplove.

Kverneland EO er som standard monteret med dobbelt dybde- og transporthjul. Hjulene er monteret bagerst på ploven, og i modsætning til traditionelle landhjul vipper det ikke rundt, når ploven vendes. I stedet er der monteret to hjul i dimensionen 300/60x12, som skiftes til at bære ploven, når der pløjes til højre og venstre. Fordelen ved den dobbelte hjulmontage er, at det er en meget solid konstruktion, og at hjulene kører meget tæt på furekanten, så der uden problemer kan pløjes tæt til skel.

Der skal kun udtages og flyttes nogle få nagler, for at omstille hjulene fra pløjning og til transport. Under transport kører ploven stabilt på begge hjul. Kverneland EO leveres med fem til syv furer og åsehøjde på 70 eller 75 centimeter. Ploven leveres med en gennemgang på 85 eller 100 centimeter.