Med Kverneland u-drill plus er det op til brugeren, om gødningen skal placeres af tallerkensektionen imellem sårækkerne, eller om det skal placeres sammen med såsæden.

Forsøg har dokumenteret pæne merudbytter ved at placere gødning til specielt vårbyg. Den gængse opfattelse har været, at gødningen skulle placeres imellem og lidt under såsæden. Nye forsøg og praktiske erfaringer har imidlertid vist, at samsåning af gødning og udsæd kan være den optimale løsning.

I udviklingen af den nye U-Drill Plus, har ingeniørerne hos Kverneland lyttet til både forsøgsvæsenet og de praktiske brugere. Resultatet er en såmaskine, hvor gødningen kan placeres efter kundens ønske, og hvor kunden i dagligdagen også har mulighed for at ændre og optimere på gødningsplaceringen. Med U-Drill Plus kan gødningen enten placeres ved discsektionen eller blæses ud i såskærene. Hældningen på det bagerste af de to udløb i såskærene kan varieres, og derved kan det indstilles om gødningen skal placeres under, sammen med eller over udsæden.

Det er hurtigt at indså en Kverneland U-drill Plus, men man skal anvende den rigtige procedure - ellers kan det gå galt.

- Helge Plougmann Nielsen

Skal der ikke placeres gødning, kan Double entry systemet, som Kverneland kalder de to nedløb i såskærene også anvende til udlæg af græs. Indstilles det bagerste nedløb til minimal sådybde, placeres de små frø stort set oven på jorden, og presses fast i den fugtige jord af de efterfølgende trykruller. Ved udlæg af frøgræs er der mulighed for at lukke hver andet udløb, så udlægget for optimale vækstbetingelser uden at blive presset af dækafgrøden.

Med store hjul

Kverneland U-Drill Plus ligner på mange måder singlesåmaskinen, Kverneland U-Drill, og maskinen er også bygget over samme koncept, hvor maskinens chassis altid holdes i samme højde, og hvor det er redskaber og såskær, som hæves og sænkes. Modsat maskiner hvor redskaber og såskær løftes fri af jorden med traktorens trepunktsophæng og hjul på såmaskine, bevarer Kverneland U-Drill Plus et lavt tyngdepunkt, når der køres transport, og når der vendes på forageren.

Jordbearbejdningen i Kverneland U-Drill Plus foretages forrest af en række kraftige pakkehjul med en diameter på 800 millimeter. De efterfølges af to kompakte discsektioner, hvor de individuelt ophængte tallerkner har en diameter på 460 millimeter. Den forreste discsektion smider jorden til venstre, og den bagerste smider det til højre. Hvis discsektionen trækker såmaskine til den ene side, kan det rettes op ved at justere dybden på de to sektioner. Smarte indikatorer på de to sektioner giver et hurtigt overblik over hvordan dybden på de to sektioner er indstillet. Kverneland har i det hele taget gjort meget ud af, hvordan det lavpraktisk er let at kontrollere maskinens indstilling. Ud over indikatorer ved discsektionen findes der tilsvarende indikatorer ved såskærene, og forrest på maskine er der monteret et lod, som viser om maskinen kører vandret.

Store og forsatte pakkehjul

Arbejdsdybden på discsektionen indstilles fra førerkabinen, og i begge sider sørger parallelogramophængte begrænseplader for, at tallerknerne ikke smider jord uden for arbejdsbredden. Opstår der volddannelse, kan den yderste tallerken erstattes af en mere åben type. En lettere løsning ville være, at arbejdsdybden på de yderste tallerkner kunne justeres individuelt.

Efter jordbearbejdningen genpakkes jorden af forsatte pakkehjul med en diameter på 900 millimeter.

Vi prøvekørte en seks meter bred Kverneland U-Drill Plus efter New Holland T7.270 AutoCommand på en flad mark og i pløjet jord i det nordjyske. På trods af at traktoren var uden tvillinghjul, lykkedes det at lavet et nogenlunde jævnt såbed, og få kernerne placeret i den rigtige dybde. De store hjul både forrest og bagerst på såmaskine minimeret behovet for trækkraft i løs jord, og den blå traktor kunne derfor holde en hastighed på ti til tolv kilometer i timen.

Såskær med stor vandring

Når det lykkedes for såskærene at placere og dække såsæden i sporet efter traktoren, skyldes det ikke mindst skærenes fjederophæng og store vandring.

CD kalder Kverneland de slanke såskær, som består af dobbelte skiveskær, der er monteret med en rækkeafstand på 12,5 centimeter og 17,5 centimeter imellem de to rækker skær. De to stålskiver i såskæret har en diameter på 410 millimeter, og er monteret tæt op af hinanden og en smule forskudt i forhold til hinanden. Konstruktionen betyder, at der kan slides en hel del af skiverne, uden at det går ud over sårillens skarphed. Bliver der for stor afstand imellem skiverne, kan skærene justeres ved at fjerne sims i ophænget.

De kraftige spiralfjedre, som holder CD-såskæret i jorden, kan spændes op til et skærtryk på 100 kg. Efter såskærene følger der 50 millimeter brede trykruller, som trykker jorden sammen om kernerne, før efterhaven fuldender såningen. Ophænget med spiralfjedre giver de enkelte såskær en stor vandring, og sikrer at selv store sten kommer igennem skærsektionen, uden at ødelægge såskærene.

Elektronisk indstilling

Såvel skærtryk som sådybde indstilles trinløst fra førersædet, og jeg behøver kun at forlade førerkabinen for at indstille arbejdsdybden på de fire kraftige tænder, som løsner jorden i traktorsporene.

Kverneland U-Drill Plus er fuld Isobus-kompatibel, og vi vælger derfor at sætte Isobus-stikket i traktoren og styre såmaskinen fra traktorens terminal. Vil man gerne kunne se eksempelvis autostyringsbilledet i traktorterminalen, kan der med fordel medkøbes en af de to terminaler, som Kverneland tilbyder.

Uanset hvilken terminal såmaskinen kontrolleres fra, så giver arbejdsbillederne et godt overblik over, hvordan såmaskinen er indstillet, og hvordan den arbejder. I terminalen er der mulighed for at gemme indsåningen af forskellige kornarter, så der kan spares tid til indsåning, når der skiftes tilbage til en afgrøde eller gødningstype, som allerede er indsået.

Let at indså

Det er hurtigt at indså en Kverneland u-drill plus, men man skal anvende den rigtige procedure - elleres kan det gå galt. Proceduren er at indtaste udsædsmængde og den nogenlunde fremkørselshastighed i terminalen. Herefter får man oplyst, hvilken af de fire såvalser der skal monteres i såmaskinen. Skift af såvalser sker uden brug af værktøj, men er der først fyldt såsæd i maskinen, kan der ikke skiftes valser, uden at maskine først tømmes. Så følg proceduren ? skift valser og fyld herefter såsæd og gødning i maskinen.

Med de fire såvalser kan der arbejdes i spektret 1-400 kg/ha. Såvalserne er nummererede, men kommer man alligevel til at montere et andet såvalse end det foreslåede, får man ikke lov til at fortsætte indsåningen.

Når valserne er monteret, foregår indsåning af såvel korn som gødning ude på såmaskinen, og jeg skal derfor ikke løbe imellem terminalen i traktoren og såmaskinen for at indså maskinen.

Der følere overalt på såmaskinen og skulle man efter indsåningen glemme at får lukket ind til en af såvalserne, popper der en alarm op i terminalen.

For at sikre en ensartet dossering, arbejder Kverneland med tryk i såtankene. På manometre foran på såmaskine kan man let se, om trykket i tanken er det samme som under såvalserne.

Når den seks meter brede udrill-plus er foldet, kan en traditionel frontlæsser med storsækkeudstyr med lethed løfte storsække ind over maskinen. Arbejdsmiljøet er sikret med solide trin, som fører op til en afskærmet platform, hvorfra storsækkene kan skæres op.

For at holde tryk i tankene, er de monteret med lufttætte låger, som åbner op til højre. Derfor skal storsækkene helst løftes ind over maskinen fra venstre side. Skan den fyldes fra højre side kræver det en læssemaskine med ekstra rækkevidde.

Tanken til såsæd rummer 4.350 liter og er delt i forholdet 40/60. Det er op til brugeren hvilken tank der anvendes til gødning, og anvendes der ikke gødning kan begge tanke anvendes til udsæd.

Fremtidssikret

Kverneland U-Drill Plus er forberedt til at kunne køre GEOcontrol, hvor der automatisk lukkes for såsæden, så overlap på forageren og i kiler minimeres. Såmaskinen er ligeledes forberedt til at kunne regulere udsædsmængden i forhold til et tildelingskort, og da sådybde, skærtryk og intensiteten på jordbearbejdningen reguleres over terminalen, er det kun et spørgsmål om software, før disse funktioner også kan indstilles automatisk i forhold til de varierende forhold i marken.

Kverneland U-Drill Plus leveres i arbejdsbredder på tre, fire og seks meter.

Plusser

Fleksibel gødningsplacering

Store hjul

Stabil på landevejen

Sikre trin og platform

Let at så ind

Kontrolleres fra førerkabinen

Minusser

Savner individuel dybderegulering på de yderste tallerkner i discsektionen.

Låger på tanken gør det vanskeligt at læsse maskine fra højre side

Såvalser skal skiftes før der fyldes såsæd i maskinen

Der mangler den sidste afpudsning af softwaren

Tekniske specifikationer

Arbejdsbredde, m: 6,0

Egenvægt, kg: 8.400

Tankkapacitet, l: 4.350

Opdeling: 60/40

Skærtype: CD dobbeltskiver

Antal såskær: 48

Rækkeafstand, cm: 12,5

Skærforskydning, cm: 17,5

Skærtryk, kg: 100

Antal gødningsskær: 48

Udmadning: 2 x cellehjul

Listepriser

Kverneland U-drill Plus: 931.500

Merpris fingerefterharve: 1.900

IsoMatch Tellus GO terminal: 13.000

Ridsemarkør for sprøjtespor: 10.700

Merpris for dobbelte såskær: 6.900

Magnetlukker for rækkeafblænding: 7.200

Pris i alt for den testede maskine: 971.200

Muligt ekstraudstyr

Lamelslæbeplanke: 40.500

Kommenar fra producenten

Af Mathies Tang-Jensen Kverneland Danmark

Fra Kvernelands side gerne have lov til at sige tak til Maskinbladet for den fine test af vore U-Drill Plus såmaskine. Det første, der falder os i øjnene, når vi læser testen er, at Maskinbladet, har oplevet vores nye såmaskine som let at betjene. Det samme indtryk vi har fået hen over efteråret, hvor vi har kørt over 900 hektar demokørsel med to U-Drill-demomaskiner.

Mange af de ejendomme, der har haft besøg af demomaskinerne, har ligeledes hæftet sig ved det lave trækkraftbehov samt u-drill 'ens evne til at levere jævne og veletablerede marker i lette såvel som i svære jorde. En del af Kvernelands vision er ?at være en førende leverandør af intelligente og effektive maskiner?. Vi er derfor glade for Power Gears kommentarer om fremtidens muligheder for maskinen.

Det styrker vores tro på, at vi er på rette kurs, når det gælder udvikling af vores maskiner.

Med hensyn til Helges ønske om at kunne indstille den yderste disc uafhængigt af de andre, kan vi konstatere, at det ikke har været den rigtige løsning for Kverneland.

Forgængeren for U-Drill kørte test med netop denne løsning, og erfaringen var, at de kunder, der kørte med testmaskinen ikke oplevede det som den rigtige løsning for vores maskine. Det er korrekt, at den maskine, Helge testede havde mindre mangler på software siden. Det ses ofte, når der er tale om en af de første maskiner af en ny maskintype, hvilket var tilfældet med den afprøvede maskine. De maskiner, vi leverer til sæson 2017, vil have en ny software, som har fået rettet de mangler, Helge har oplevet. Kunder, der har maskiner med den ældre software, vil få den nye opdatering af software i forbindelse med, at de får udført service på maskinen.

Alt i alt er u-drill et resultat af de erfaringer, vi har gjort via grundige tests og ikke mindst ud fra de mange tilbagemeldinger fra de landmænd, der har prøvet u-drill i marken, og vi er yderst tilfredse med at høre fra vores kunder, at U-Drill rammer plet på rigtig mange af de krav, der er til en fremtidssikret såmaskine.