Mange hektar med uens marker, kuperet terræn og store afstande stiller krav til gødningssprederen.

Ved Kjellerup mellem Silkeborg og Viborg har Niels Brink og sønnen Martin sammen en stor planteavlsbedrift, som efterhånden er blevet på 890 hektar ved overtagelse af en række mindre ejendomme og gennem forpagtningsaftaler. De dyrker vinterhvede, raps samt vinter- og vårbyg, heraf knap 200 hektar for andre. Generelt ligger jorden i ret kuperet terræn, og så har de mange mindre marker med mange kiler.

- Indtil i år har vi haft en Bredal K85-spreder fra 2003. Det har været en god og alsidig spreder til kalk og handelsgødning, men den har bare ikke sektionskontrol, som i dag er et must på marker som vores, fortæller planteavler Niels Brink.

Op til sæsonen har far og søn fået leveret en ny, bugseret Bredal F10 gødningsspreder med sektionskontrol, automatiske vejeceller, hydraulisk spredesektion, kantspredningsfunktion og Isobus-opkobling til traktoren. Beholderen er 8,6 kubikmeter og rummer ni tons gødning, og sprederen er desuden udstyret med dobbelte bånd til fremføring af gødningen.

rich-media-1
Martin Brink gødsker med den nye Bredal F10 gødningsspreder på en af familiens ejendomme uden for Kjellerup. Pressefoto.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Vi har nu kørt 700 hektar med den og kan konstatere, at den nye Bredal-spreder er 100 procent præcis, siger Niels Brink og fortsætter:

- Nu kan vi ramme normdoseringen uden problemer. Tidligere regulerede vi udmadningen af gødningen ned med 10 procent for at kompensere for overlap på kiler og foragre, så vi var på den sikre side med hensyn til den samlede gødningstildeling og ikke overskred kvælstofnormen.

- Men det var ikke den optimale måde at fordele gødningen på, og samtidig var der problemer med lejesæd, fordi der var overlap af gødning i blandt andet kilerne. Efter at have gødsket en mark med den nye spreder kan vi konstatere, at doseringen nu passer præcist inden for få kilo.

Det stemmer overens med maskinkonsulenten, der vurderede, at besparelsen ville være op til 10 procent gødning. Desuden glæder Brink sig over, at man med den nye Bredal F10 kan sprede til kant i begge sider, og at funktionen nu er helt hydraulisk og styres fra førerkabinen. Det er mere fleksibelt end med den gamle.

Faste plejespor

Niels og Martin Brink arbejder med faste plejespor på 30 meter til både sprøjtning og gødskning. Sporene er lagt ind i John Deeres RTK-navigationssystem og med Isobus-opkoblingen til Bredal-sprederens computer er der styr på gødskningen. Bredal-sprederen kan desuden arbejde med gradueret tildeling af gødning via satellitkort, N-sensor osv. Spredebredden er på 30 meter og arbejdshastigheden er 10-14 km/t.

Stor frihøjde

Bredal F10 er velegnet til sengødskning på grund af den store frihøjde på 120 centimeter i vores version, pointerer Niels Brink. Tidligere var den på 100 centimeter.

- Nu kan vi tildele gødning til rapsen, selv om rapsen er begyndt at strække sig. Det giver ekstra sikkerhed, hvis man kommer lidt på bagkant, siger Niels Brink.

Netop i år har mange avlere oplevet, at rapsen strakte sig meget hurtigt grundet det varme aprilvejr.

rich-media-2
Med sprederens store frihøjde undgås, at rapsen mister knopperne, selv hvis den har nået at strække sig. Pressefoto.

Robust bygget

Selv om Bredals F10 gødningsspreder som nævnt er pakket med den nyeste teknologi, så bygger den samtidig på klassiske dyder om, at grejet skal være konstrueret til mange års drift.

- Vi kan godt lide, at Bredal sørger for at gøre tingene så enkle som muligt, siger Niels Brink og fortsætter: På den gamle K85-spreder har vi stort set kun skiftet spredetallerkner i dens 17-årige levetid. Så vi har store forventninger til, at driftsomkostningerne også vil være lave på den nye.

Såvel den solide båndkonstruktion med to separate bånd som den digitale opkobling af traktorens navigationssystem har fungeret fra dag ét hos Niels og Martin Brink, og de har ikke fortrudt valget af en Bredal F10.

- Vi var heller ikke i tvivl om, at det skulle være en bugseret model på grund af vores mange spredte marker og udfordrende terræn, siger Niels Brink og slutter: Skal vi nævne det største spring frem er det nok den automatiske lukning/åbning i sektioner i forbindelse med vores mange kiler. Det er med til at spare tid, besvær og penge.