Næstformand i BL, Gustav Garth-Grüner, sætter fokus på problematikken i konsulenternes rådgivning - er det for bureaukratiet eller for fagligheden?

I dansk landbrug har vi altid været stolte af vores faglige rådgivning - fordi den byggede på faglighed og uvildighed.

Denne for erhvervet så vigtige faglighed er kommet under pres - fordi nogle planteavlskonsulenter nu begynder at tage mere hensyn til de totalt ufaglige efterafgrøderegler end til et godt og sundt sædskifte med udbyttepotentiale. I stedet for at rådgive om, hvad der er fagligt rigtigt i marken, rådgives flere steder ensidigt for at opfylde skrivebordskravet om efterafgrøder. Det er ødelæggende for fagligheden i erhvervet - det er ødelæggende for et miljørigtigt landbrug. Det er ødelæggende for konsulenternes faglighed.

De faglige konsulenter sælger ud af deres faglighed, når de f.eks. anbefaler landmanden at tilså markerne med vinterbyg i år - for til næste år at kunne nå at så efterafgrøder i tide. På den måde tages der mere hensyn til skrivebordstyranniet end til fagligheden. Det er faktisk ikke derfor konsulenterne er ansat. De skal være garanterne for den høje faglighed i erhvervet. Når en landmand agerer efter sin konsulents råd, skal han kunne have fuld tillid, at der er tale om en ren faglig anbefaling. Ellers undermineres den vigtige tillid til det faglige system.