Landbruget fremhæves i Nykredits årsrapport som et af de områder, som koncernen satser på.

Nykredit-koncernens realkreditudlån til landbruget udgør knap 7 syv procent af koncernens samlede obligationsudlån. Landbruget tegner sig således for godt 88 milliarder kroner ud af koncernens samlede realkreditudlån på 1.247 milliarder kroner.

I alt har Nykredit-koncernen ifølge den netop offentliggjorte årsrapport realkreditudlån til 29.989 landbrugskunder.

Og landbrugserhvervet er fortsat i fokus for Nykredit, fremgår det.

- På erhvervsområdet vil vi udbygge hel-kunderelationer med ejerledere, segmenter af danske virksomheder samt landbruget. For de største erhvervskunder er vores ambition at levere markedsledende løsninger inden for udvalgte kerneområder, skriver koncernen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nykredit-gruppens resultat før skat blev 8,8 milliarder kroner mod 7,0 milliarder året før. Efter skat blev resultatet 7,4 milliarder kroner mod 5,8 milliarder kroner året før.