Økonomirådgiver hos Sagro giver gode råd til pensionen.

Mange landmænd er slet ikke klar til at gå på pension, når de når pensionsalderen. Det giver mulighed for at udsætte pensionen, og det kan der være en god idé i. Men der er også fælder.

Rådgivningsfirmaet får en del henvendelser fra landmænd, der ønsker at vide, om det kan betale sig for netop dem at opsætte pensionen, efter at det i juli blev muligt at få en skattefri præmie.

Landmanden skal nemlig tjene en del eller være sikker på at blive ret gammel, før regnestykket giver udbytte. For de, der vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, er det muligt at udsætte pensionen. Det udløser et såkaldt "ventetillæg", hvor folkepensionen i den resterende del af livet forhøjes med en procentsats. En forudsætning er dog, at man skal præstere minimum 750 timers arbejde om året.

Arbejder og tjener man meget, bør man overveje at opsætte folkepensionen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Ventetillæg optjent efter 1. juli 2018 kan udbetales på tre forskellige måde:

- En livsvarig månedlig forhøjelse af folkepensionen - grundbeløb og pensionstillæg.

- Et højere månedligt tillæg til grundbeløb og pensionstillæg i 10 år.

- Et engangstillæg + et månedligt tillæg til pensionstillægget på nuværende tidspunkt 75.924 kroner for hvert opsat år.

Éngangstillægget påvirkes ikke af pensionistens eller ægtefælles indtægt. Det betyder, at en pensionist godt kan modtage éngangstillægget, selv om man på grund af fortsat høj arbejdsindtægt ikke er berettiget til grundbeløb.

Vær opmærksom på, at engangsbeløb, der træder i stedet for opsat pension, ikke udbetales til efterladte i forbindelse med dødsfald.

Skattefri seniorpræmie

Fra 1. juli 2019 er der kommet en ny skattefri præmiemulighed til borgere, der er født 1. januar 1954 eller senere, og som er i beskæftigelse i de 12 første måneder, efter at folkepensionsalderen er nået.

Man skal i løbet af det første år arbejde mindst 1.560 timer. Enten som lønmodtager eller som selvstændig.

Den skattefri præmie udgør i 30.000 kr. i 2019 og udbetales som hovedregel uden ansøgning.

Er indkomsten ikke registreret i indkomstregistret, kan udbetaling ske efter ansøgning.

Der er efterfølgende fremsat forslag om at forhøje præmien til 42.000 kroner med tilbagevirkende kraft, samt at indføre en ekstra præmie på 25.000 kroner for arbejde i andet år (13-24 måneder efter man bliver pensionist), så der er ekstra grund til at forhøre sig hos sin rådgiver, om det er noget, man kan komme i betragtning til.