L&F glæder sig over de gode tider i dansk økonomi, men frygter at det gør det svært at få arbejdskraft.

Efterårets rapport fra Det Økonomiske Råds formandskab indeholder som sædvanlig en fremskrivning af dansk økonomi og de offentlige finanser.

Rapporten indeholder følgende hovedpunkter.

- Der er udsigt til en vækst omkring eller lidt over 2 pct. i 2019 og 2020. Øget efterspørgsel og mangel på arbejdskraft signalerer et presset arbejdsmarked, men samtidig bidrager allerede vedtagne reformer til en stigning i den strukturelle arbejdsstyrke

- Den planlagte finanspolitik er stram, og det er hensigtsmæssigt givet konjunkturudsigterne. Øges presset i økonomien i forhold til det forventede, kan der blive behov for yderligere stramninger af den økonomiske politik

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- En ny analyse af sammenhængen mellem ændringer i skatterne og arbejdsudbuddet , som præsenteres i kapitel II, understøtter i det store og hele de hidtidige beregningsprincipper, der anvendes af de økonomiske ministerier

-Gruppen af ufaglærte med dansk baggrund er blevet mindre, men andelen, der er langvarigt offentligt forsørget, er samtidig vokset. En ny analyse, præsenteret i kapitel III viser, at gruppen samtidig er blevet mindre arbejdsmarkedsparat, vurderet på blandt andet helbred og sociale karakteristika.

Landbrug&Fødevarer har følgende kommentarer til rapporten.

- Det er rigtig positivt, at de gode økonomiske tider i Danmark ser ud til at fortsætte bl.a. med en ledighed, der når under 100.000 personer i 2020. Desværre betyder det også, at vores virksomheder får endnu sværere ved at skaffe kvalificerede medarbejdere de kommende år. Derfor er det vigtigt, at man rent politisk fokuserer på at gøre Danmark attraktiv over for udenlandsk arbejdskraft, og at vi samtidig får uddannet flere unge mennesker inden for landbrugs- og fødevareerhvervet, siger Anne Arhnung, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer