Lyt til artiklen:

I fremtiden vil flere tage hul på ESG

00:00
Hastighed: ???x
03:30

Motivation til at udarbejde ESG-rapportering følger i stort omfang den samme motivation, der ligger til grund for at arbejde med tiltag for bæredygtig udvikling, skriver Landbrugsinfo.

I projektet konkluderer Seges Innovation/økonomi og ledelse at især den ledelsesmotiverede ESG-rapportering, der udspringer af en landmands udviklingsorienterede tilgang til ansatte og forretning, er på vej ind i en ny fase.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi forventer, at man over de kommende 2-3 år vil se mange flere landbrugsvirksomheder tage hul på en eller anden form for ikke-finansiel rapportering med klimarapportering som det fremherskende format, skriver Økonomi og Ledelse under Seges Innovation.

Det kan blandt andet skyldes forhold som, at landbrugsvirksomheden:

- Leverer ind i en værdikæde, hvor en eller flere aftagere har godkendte klimahandlingsplaner under Science Based Targets Initiative eller lignende.

- Tiltræder et incitamentsprogram som for eksempel Arlas incitamentsmodel og vil udnytte data og handling for yderligere værdiskabelse

- Ønsker at styrke attraktivitet ved rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vil dokumentere markedsværdi og forretningspotentiale ved indhentning af kapital og ved ejerskifte/salg.

Ledelsespraksis

Det sker efterhånden som kunder og leverandører enten lovpligtigt og som en del af deres ledelsespraksis udveksler tiltag og fremskridt på områder som reduktion i udledning af drivhusgasser, udfasning af fossile brændstoffer og påvirkning af biodiversitet. Vi forventer også, at sammensmeltningen af den økonomiske og ikke-finansielle rapportering følger af, at landbrugsvirksomhedens økonomiske præstation i stigende grad bliver afhængig af evne til at levere på samfunds- og værdikædekritiske ESG-forhold.

Ikke-finansiel rapportering hos en landbrugsvirksomhed er i praksis alt fra årlig klimarapportering til banken over en kort ESG-rapport integreret i årsrapporten til et større dokumentationsarbejde for investeringsansøgning eller ejerskifte/salg.

Grøn omstilling

Det mere formaliserede arbejde med bæredygtig udvikling startede for flere år siden med reference til de tre bundlinjer i det grønne regnskab:Økonomi (E)Miljø (E)Social (S).

I særdeleshed økonomisk robusthed er vigtig at fastholde som forudsætning for at kunne håndtere de ofte høje transitionsomkostninger ved grøn omstilling. Derfor nævner vi også E-ESG - det første E for Economy - og foreslår på baggrund af projektets anbefalinger at lade ESG-rapportering omfatte økonomiske nøgletal som afkastningsgrad, soliditetsgrad, egenkapitalforrentning, gearing og likviditetsgrad, skriver Landbrugsinfo.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mange aktører i landbrugsvirksomhedens leverandør- og aftagerkæder skal til at arbejde systematisk med risikoledelse jævnfør den lovpligtige brug af ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Fra blandt andet projektets advisory board lyder det, at landbrugsvirksomheden med fordel kan begynde at arbejde med og dokumentere arbejdet med risikoledelse i sin rapportering. Vi forudser, at risikoledelse bliver et efterspurgt element i virksomhedens governance.

Se eksempel på ledelsesrapportering.