Hos Landbrug & Fødevarer er man netop nu ved at tage stilling til, hvordan man skal forholde sig til den tomme plads i L&Fs primærbestyrelse, der er en realitet efter delegeretmødet i Herning.

Ved L&Fs delegeretmøde, der blev afholdt den 4. og 5. november i Herning Kongrescenter nedstemte de delegerede et forslag til en vedtægtsændring, der skulle reducere primærbestyrelsens antal fra 23 til 22 medlemmer.

Baggrunden for forslaget er beslutningen om at nedlægge deltidsudvalget, hvorved deltidsrepræsentationenen i L&Fs primærbestyrelse også nedlægges.

Der blev afgivet 392 stemnner, og forslaget blev nedstemt med 205 stemmer, og 187 stemmer i mod, eftersom der kræves et flertal på to tredjedele af de afgivne stemmer, hvis et forslag skal vedtages.

Eftersom forslaget blev nedstemt er der nu reelt en tom stol, hvor tidligere deltidsformand Niels Pedersen Qvist før sad.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

L&Fs presseafdelingen oplyser til Maskinbladet at organisationens jurister nu er i færd med at gennemlæse vedtægter og undersøge, hvordan den usædvanlige sag skal håndteres.

Herefter vil sagen blive behandlet politisk på et møde i primærbestyrelsen den 26. november.