I slutningen af november foregår den syvende Økologikongres, som har udviklet sig til Nordens største af sin art

- Økologien er helhedstankegang. Økologikongressens indhold afspejler den tankegang. Man kan se kongressen som en gammeldags købmandsdisk med 24 eller flere skuffer. Formålet med kongressen er, at deltagerne ikke bare åbner den ene skuffe, som handler om den enkeltes produktionsgren, men får kigget i mindst halvdelen af skufferne og får sat sit eget arbejde med økologi i perspektiv i forhold til, hvordan økologi udvikles på mange andre planer. Sådan indleder Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening, sin karakteristik af den syvende Økologikongres, som finder sted i Vingstedcentret 23.-24. november.

Under hovedtemaet ?Holdning og Handling? vil kongressen i de to dage kredse om de forskellige emner, der ligger i spændet mellem netop holdning og handling. I den faglige ende er det udfordringer inden for biogas, kompoststalde, klima, næste generation af økologer, nye samarbejdsbaserede driftsformer, uafhængighed af konventionel gødning, 100 procent økologisk fodring til svin og fjerkræ og økologi i landbrugsuddannelsen, der blandt andet bliver omdrejningspunkter for oplæg og diskussioner.

I den mere holdningsprægede ende er det spørgsmål, som; ?Ny praksis i jordbruget - i pagt eller strid med principperne??, der kommer under behandling i en stor workshop for alle deltagere på førstedagen.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Nordens største kongres for økologi

Økologikongressen har siden begyndelsen i 1998 vokset sig til Nordens største af sin art. Evald Vestergaard ser den store landmandsdeltagelse, som kongressens absolutte styrke.

- Økologien voksede ud af landmændenes initiativ til at prøve noget nyt og andet. Den nysgerrighed og virkelyst til at udvikle jordbruget i en bæredygtig retning, der lå til grund dengang, præger stadig i stor grad de økologiske landmænd og de virksomheder, de er en del af. Det betyder, at man snuser til ny viden uden for sit eget specialefelt, og at man deltager og lader sig inspirere i diskussionerne om den samlede sektors udvikling.

- Klima og uafhængighed af konventionelle inputs som gødning er to eksempler på fælles, økologiske udfordringer, som alle kommer til at bidrage til løsningerne på, og derfor både har en mening om og en interesse i at blive klogere på, siger Evald Vestergaard.

Økologiens effekt som miljø- og naturforbedrende redskab vil også komme i fokus på kongressen.

- Vi har netop set en ny regering lægge op til, at landbruget skal spille en mere aktiv rolle i forhold til bevarelse og genopretning af dansk natur og miljø. Her er økologisk landbrug det helt oplagte redskab, siger Evald Vestergaard.

Forventer øget interesse

Den forrige Økologikongres blev besøgt af 500 deltagere for to år siden, og Evald Vestergaard forudser, at interessen i år vil være mindst lige så stor. Ikke mindst set i lyset af landbrugets generelle, økonomiske situation.

- Jeg håber og tror, at de økologiske deltagere, vil få følgeskab af nysgerrige, konventionelle kollegaer, der flirter med tanken om omlægning - eller måske allerede er i gang med det. At dømme ud fra interessen for omlægningstjek hos landets økologikonsulenter, så er det ikke så få endda.

- Dansk landbrug indeholder så meget talent og tradition, at det ligger i blodet hos landmænd at forny sig, når markedet, for det man producerede i går, ikke længere er rentabelt. Der er en tradition for, at man holder øjnene åbne og afsøger mulighederne for ny, faglig udvikling, siger Evald Vestergaard.

Økologikongressen organiseres af Videncentret for Landbrug, Økologi i samarbejde med Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer. Internationalt Center for Forskning i Økologisk jordbrug og Fødevaresystemer (ICFROS) og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug deltager desuden i tilrettelæggelsen.

Man kan tilmelde sig og se programmet i detaljer på www.okologi-kongres.dk.