Lyt til artiklen:

Udvalg skal styrke ejerrollen i Danish Crown

00:00
Hastighed: ???x
02:59

På det seneste repræsentantskabsmøde i Danish Crown var der en god debat, om hvordan det aktive ejerskab af Danish Crown kan styrkes, og hvilken rolle de andelsejervalgte repræsentanter fremover skal spille i Danish Crown.

Et af emnerne var om Danish Crowns governancemodel, altså Danish Crowns principper for selskabsledelse, er fremtidssikret, det skriver slagteriet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med udgangspunkt i den debat lægger Danish Crowns bestyrelse derfor nu et forslag frem, som går på at nedsætte et udvalg, der skal give andelsselskabets vedtægter et eftersyn.

- Repræsentantskabets debat var meget konstruktiv og præcis. Den debat vil vi som bestyrelse gerne understøtte bedst muligt, og derfor ønsker vi at fremskynde nedsættelsen af et udvalg bestående af ejervalgte repræsentanter fra både bestyrelsen og repræsentantskabet, som skal se på, hvordan andelsejerne skal lede selskabet i fremtiden, hvordan vi er organiseret i kredse, repræsentantskab og bestyrelse, og om den model også er fremtidens model, siger Erik Bredholt, der er bestyrelsesformand i Danish Crown og fortsætter:

- Det er samtidig over 10 år siden, vi senest havde et ejerudvalg til at kigge på det her, så derfor er vi som bestyrelse også helt enige om, at tiden er moden til at gå det igennem igen.

Til debat i kredsene

Beslutningen om at nedsætte et udvalg skal forelægges repræsentantskabet, som skal drøfte grundlaget for arbejdet nærmere. Samtidig vil det også blive et emne, som skal til debat på de kommende kredsmøder.

- Vores kredsmøder i begyndelsen af december bliver helt centrale for det kommende arbejde. Her får alle andelsejere mulighed for at komme til orde i denne her diskussion, og de tilbagemeldinger, som andelsejerne kommer med, vil være med til at sætte retningen for arbejdet. Der er samtidig valg til repræsentantskabet, så ejere, der har holdninger til ejerskabet af Danish Crown, kan samtidig komme helt tæt på processen ved at stille op til valget, siger Erik Bredholt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Producenter indkalder til møde

Netop ledelsesmodellen i Danish Crown er også emnet, når en række griseproducenter mødes til stormøde 10. oktober på Bygholm Landbrugsskole.

Svineproducenterne vil på mødet fremlæggele forslag til en ny organisering i Danish Crown A/S.

Ud af dagsordenen før mødet kan man læse, at andelshaverne stiller forslag om, at deres stemmer skal afhænge af de leverede kg til Danish Crown, og de ønsker en professionalisering og modernisering af Danish Crown.

Mødet i oktober skal drøfte udfordringerne før valg til repræsentantskabet i valgkredsene i december.

Svineproducenter indkalder til stormøde om ledelsen i Danish Crown

Se også:

Svineproducenter indkalder til stormøde om ledelsen i Danish Crown