Lyt til artiklen:

Debat: Sats klimapolitisk på landbruget

00:00
Hastighed: ???x
02:24

Hvis vi i Danmark skal have en klimapolitik, der batter, må vi begynde at se alvorligt på mindst to forhold:

1. Danskernes reelle klimaudledning

Artiklen fortsætter efter annoncen

2. Hvor i Danmark der udledes mest

I 2021 er de danske udledninger beregnet til 44 millioner ton CO2-ækvivalenter, når man ser på udledningen inden for Danmarks grænser. Det svarer til 7,5 ton CO2-ækvivalenter pr. indbygger i Danmark.

Det er kun en lille del af sandheden, for hovedparten af de udledninger, som vores nutidige livsform afstedkommer, sker i udlandet - når de i Kina, USA, Indien og Tyskland - for blot at nævne de væsentligste - producerer varer, der forbruges i Danmark.

Danskernes samlede forbrug er steget siden 1990 med et betydeligt CO2 udslip til følge. Fra cirka 15 ton CO2 i 1990 til omkring 17 ton CO2 pr. indbygger i 2021. Det er de tal vi skal regne med. Ellers snyder vi på vægten

Samtidig viser satellitmålinger af CO2 udvekslinger i Danmark for kalenderåret 2020, at de største udledninger kommer fra de store byer som København på over 40.000 ton CO2 pr. kvadratkilometer, medens for eksempel græsmarker i Vestjylland, roemarkerne på Lolland og skovene havde årlige nettooptag af CO2.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det fratager ikke landbruget for at gøre en endnu større indsats. Det påhviler jo alle. Og landbruget fortsætter da også sin positive klimaudvikling. Allerede i perioden 1990 til 2021 havde landbruget reduceret sine samlede udledninger betydeligt - endda uden CO2 gevinsten ved dyrkede planters optage medregnes.

Udviklingen fortsætter - for eksempel fortrænger både energiafgrøder og biogas de fossile brændstoffer, der er de største CO2-syndere. Der er grund til klimamæssigt at satse på landbruget og dansk planteavl.

En intensivt dyrket mark optager jo langt mere CO2, end en brakmark. Og så betyder dyrkning også dansk produceret mad - også til udlandet.