Abonnementsartikel

Næringsstofbelastningen til kystvandene i år 1900 bliver ikke en del af de kommende vandplaner, da tilstanden ifølge Miljøministeriet har vist sig at være mindre naturlig end hidtil antaget.

Som en del af et større politisk bestilt forskningsprojekt under DCE har en gruppe forskere ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet siden 2015 været i gang med at se på, hvordan landbrugets udledning af næringsstoffer ud af rodzonen så ud i år 1900, så data om tilstanden her kunne indgå i den kommende Vandplan 3, og flere af delrapporterne har ligget klar til brug allerede i slutningen af 2019.

Projektet har været finansieret igennem Miljøstyrelsen, og samtidig med at udledningen i rodzonen fra landbrugsjorden har været undersøgt, så har DHI og DTU leveret rapporter omkring punktkildeudledningen og nedbørsforholdene. For at få det fulde overblik har der også været forskning i gang fra GEUS og DCE omkring retentionen fra rodzonen til havmiljøet, og det samlede resultat skulle forelægge i første halvdel af 2021.

Bliv abonnent og læs hele artiklen

Prøv vores introduktionstilbud for kun 1 kr. første måned og få fuld adgang til alt indhold på Maskinbladet og de digitale udgaver af de faglige magasiner Agro, Bovi og Hyo foruden spændende funktioner som lytteliste, læseliste og favoritter
Få adgang nu
Allerede abonnent?
Opsig når du vil til udgangen af indeværende abonnementsperiode.
Tilbuddet gælder kun, hvis du ikke tidligere har abonneret på Maskinbladet.dk.