Abonnementsartikel

Dokument fra Miljøstyrelsen viser, at det er den sidste del af implementeringen af vandplanerne, som er den dyreste. Alligevel har myndighederne fortsat kun undersøgte den billigste del.

Prisen for at nå helt i mål med de danske vandplaner kan være uendeligt stor. Men selv om Miljøstyrelsen gjorde ministeriet opmærksom på den sammenhæng i et notat i 2006, undlod man at foretage de fuldstændige beregninger, og ministeriet oplyste ikke om denne potentielt ubetalelige sammenhæng, da planerne blev sendt i høring.

Det kom frem under retsmøderne i sidste uge, og Bæredygtigt Landbrugs advokat, Hans Sønderby Christensen, mener på den baggrund, at den nuværende regering skal i gang med analysearbejdet for at rette op på denne alvorlige undladelse.

Ifølge Hans Sønderby er der en velkendt sammenhæng mellem øget indsats og stigende marginalomkostninger, som fremgår af en central figur i dokumentet. (se illustrationen)

- Det kan sammenlignes med, at de første meter er de nemmeste at gå, og de sidste er dem, der gør mest ondt. Derfor er det alvorligt, at ministeriet kun undersøgte konsekvenserne af de første tons, uden at undersøge de sidste godt 4.000 tons, som næsten svarer til to landbrugspakker, siger Hans Sønderby.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Hvis man kun undersøger de første og billigste tons og sætter kikkerten for det blinde øje med de sidste 4.000 tons, får man ikke et dækkende billede. Det er det som Miljøstyrelsen fortalte ministeriet allerede for 13 år siden. Alligevel er der fortsat ikke regnet på de sidste 4.000 tons, siger Hans Sønderby.

Klar dokumentation

Den manglende konsekvensvurdering har længe været en af landbrugets store anklager mod planerne. Og i Vestre Landsret i sidste uge blev denne synd grundigt dokumenteret, blandt andet i kraft af et katalog til brug for overordnede tekniske og økonomiske vurderinger i forbindelse med Vandrammedirektivet, som Miljøstyrelsen udarbejdede i 2006, og som blev fremlagt af statens advokat.

- Det er et vigtigt dokument i sagen, som statens advokat fremlagde som det sidste inden retsmødet, men som hun alligevel hurtigt lagde afstand til. Måske fordi det her vises tydeligt, at den sidste del af indsatsen er den mest omkostningskrævende, og at det dermed dokumenteres, at de samlede konsekvenser således ikke var kendt af de berørte landmænd, fordi de 4.000 tons blev udeladt af underøgelsen, siger advokat Hans Sønderby.

Kun delanalyse

Han konstaterer, at pointen i Miljøstyrelsens notat aldrig blev fremlagt for de landmænd, som skal bære de store omkostninger, der i nogle tilfælde vil være ubærlige.

Det fremgik klart af sidste uges retsmøder i Vestre Landsret, hvor landbruget krævede sagen forelagt EU-Domstolen for at få EU til at tage stilling til den ulovlige danske implementering.

Beregning haster

Ifølge advokat Sønderby haster det med at komme frem med den fulde regning.

- En regering er forpligtet til at vise den fulde regning - akkurat som at vise den fulde miljøfordel. Det skriver Miljøstyrelsen selv i 2006, og deres kurve viser også, at staten udmærket kender til sund logik, nemlig at det er de sidste meter, som gør mest ondt, siger Hans Sønderby.