Lyt til artiklen:

Plads til 210 ulve i Danmark

00:00
Hastighed: ???x
02:28

Der er levegrundlag for mellem 77 og 210 ulve i vinderbestanden i Danmark -det er konklusionen på en biologisk vurdering af, hvordan bestanden af ulve kan forventes at udvikle sig i fremtiden, og hvor mange ulve bestanden mindst skal rumme for at der er tale om en levedygtig bestand, det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er Miljøstyrelsen der har bedt forskere ved Aarhus Universitet om at gennemføre den biologiske vurdering.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og vurderingen er altså, at Danmark biologisk set har levegrundlag til mellem to og seks gange så mange ulve, som der er i øjeblikket.

Levegrundlag for op til 11-30 ulvekobler

Forskerne vurderer ud fra beregninger og sammenligninger med udenlandske forhold, at det danske landskab rummer levesteder og naturligt fødegrundlag til et sted mellem 11 og 30 ulvepar/kobler, svarende til 77-210 ulve i vinterbestanden.

Det skal ses i forhold til den nuværende bestand, som er på cirka 30 voksne dyr og mellem 14 og 20 hvalpe.

Ulvene lever udelukkende i Jylland, fortrinsvis i den vestlige del. Sådan vil det ifølge notatet formentlig også være i fremtiden, fordi de indre danske farvande er en barriere for spredning til øerne afhængigt af ulvenes tilpasningsevne.

Ulve foretrækker at færdes på større sammenhængende arealer med skov og hede og rigeligt med føde i form af hjortevildt, og bestandens evne til at tilpasse sig landskaber med mindre skov og hede er afgørende for, hvor udbredt ulven vil blive i fremtiden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En levedygtig ulvebestand

Den danske ulvebestand bliver jævnligt suppleret med tilløbende ulve sydfra fra den øvrige del af den centraleuropæiske lavlandsbestand, primært fra Polen og Tyskland. Dermed sker der løbende en udveksling af genetisk materiale mellem de danske ulve og resten af bestanden i nabolandene mod syd.

Under forudsætning af, at denne udveksling fortsætter, vurderer DCE, at den danske bestand mindst skal bestå af 40 til 100 ulve for at være levedygtig.

Miljøstyrelsen vil nu se nærmere på notatets indhold og i dialog med Vildtforvaltningsrådets ulvegruppe drøfte, hvordan den nye viden kan indgå i den fremtidige ulveforvaltning i Danmark.