Lyt til artiklen:

Solid start på 2021 i Skjern Bank

00:00
Hastighed: ???x
02:57

Abonnementsartikel

Resultat før skat er mere end fordoblet med 47,2 millioner kroner mod 22,3 millioner kroner for 1. kvartal 2020 i Skjern Bank.

Efter en meget tilfredsstillende udvikling i årets første tre måneder, blev forventningerne til årets resultat før skat opjusteret den 19. april 2021 til intervallet 140 - 155 millioner kroner - fra 125 til 140 millioner kroner, skriver Skjern Bank i sin ledelsesberetning for 1. kvartal 2021.

Samtidig blev forventningerne til basisresultatet præciseret til den øvre ende af intervallet 140 - 155 millioner kroner.

Opjusteringen bunder i stigende netto rente- og gebyrindtægter, et fastholdt omkostningsniveau og kraftigt faldende nedskrivninger. Banken tilvælges massivt af nye kunder og samtidig er aktiviteten hos de mange nuværende kunder meget høj, primært på
boligområdet, men også på investerings-, pensions- og forsikringsområdet er aktivitetsniveauet meget tilfredsstillende, skriver ledelsen.

Banken ser fortsat stort potentiale i markedet og opruster derfor den kundevendte del af organisationen, samt vurderer på etablering af nye forretningsadresser for yderligere styrkelse af den positive udvikling.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kundegruppen med afsæt i landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri udgør pr. 31. marts 2021 samlet 11,1 procent af bankens samlede udlån.

Bestyrelsesformand Hans Ladekjær Jeppesen udtaler:

- Bestyrelsen er meget tilfreds med bankens generelle udvikling og solide resultatskabelse og vurderer, at banken med den stærke relationsbaserede forretningsmodel og fokus på de væsentligste interessenter har en solid base for fremtiden som lokalt forankret og
selvstændigt pengeinstitut, siger Hans Ladekjær Jeppesen.

- Med udgangspunkt i tårnhøj kunde- og medarbejdertilfredshed er der gennem en årrække skabt resultater, som ligger helt i top i sektoren, og bestyrelsen er meget overbevist om, at der i de kommende år er et stort potentiale for en selvstændig lokalbank
med en forretningsmodel som vores, og at vi kan fortsætte den fremgang , vi har haft i de senere år, siger han.

Resultat før skat er mere end fordoblet med 47,2 millioner kroner mod 22,3 millioner kroner for 1. kvartal 2020. Fremgangen på 24,9 millioner kroner skyldes stigende netto rente- og gebyrindtægter på 3,7 millioner kroner, øgede kursreguleringer på 13,2 millioner kroner og en reduktion af nedskrivninger på udlån med 8,1 millioner kroner.

Nedskrivningerne på 2,5 millioner kroner svarer til en nedskrivningsprocent på 0,1 procent. Der har fortsat ikke vist sig et behov for at foretage nedskrivninger på baggrund af Corona-epidemien, men som følge af den fortsatte usikkerhed omkring genåbningen af samfundet, fastholdes det ledelsesmæssige skøn på 50 millioner kroner fra 2020, skriver banken.