Lyt til artiklen:

Skjern Bank nedskriver på svineproducenter

00:00
Hastighed: ???x
02:56

Abonnementsartikel

Skjern Bank har i andet kvartal nedskrevet fem millioner kroner på konkrete engagementer med svineproducenter.

Landbruget fylder ganske meget i Skjern Banks samlede forretningsomfang.

Landbruget samt jagt, skovbrug og fiskeri, tegner sig dog efter første halvår 2022 for en mindre andel af Skjern Banks samlede udlån og garantier sammenlignet med første halvår 2021. Andelen er faldet fra 9,9 procent til 9,5 procent, men er fortsat blandt bankens to største erhvervssegmenter - kun overgået af segmentet "fast ejendom".

Artiklen fortsætter efter annoncen

En del af faldet skyldes ifølge opgørelsen over de enkelte produktionsgrenes udlånsomfang, at minkerhvervet er under udfasning.

God bonitet

Skjern Bank fremhæver i halvårsregnskabet, at boniteten i bankens udlånsportefølje i de senere år er stabilt forbedret i samtlige segmenter, herunder landbrugserhvervet.

Det gælder dog ikke i svinebruget, som tegner sig uændret for 1,0 procent af bankens samlede udlån og garantier. Her kan krisen mærkes.

Banken skriver i sin halvårsberetning, at den i en periode har afsat et beløb på fem millioner kroner ud fra et ledelsesmæssigt skøn til imødegåelse af usikkerheden indenfor bankens udlån til svineproduktion.

- Det ledelsesmæssige skøn er anvendt på konkrete engagementer i 2. kvartal. Der er ikke i 1. halvår konstateret tab i segmentet, skriver banken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Planteavl i vækst

Udlån og garantier til planteavlere udgør kun 1,6 procent i Skjern Bank, hvilket er en stigning på 0,3 procentpoint i forhold til samme periode i 2021. Det er således en stigning på mere end 20 procent på kun et år.

Kvægbrug udgør en særlig stor andel af bankens udlåns- og garantidebitorer og tegner sig for hele 5,5 procent af bankens samlede udlån og garantier. Det er dog et mindre fald på 0,2 procentpoint i forhold til første halvår 2021.

Plus på nedskrivninger

Skjern Bank oplevede et udfordrende første halvår og er derfor tilfreds med et overskud på 80,1 millioner kroner, selvom det er en tilbagegang på 26,4 millioner kroner i forhold til samme periode året før.

Årsagen til den betydelige tilbagegang er primært negative kursreguleringer på 33,7 millioner kroner. I første halvår 2021 gav kursreguleringer et plus på 9,1 millioner kroner.

Skjern Bank har i første halvår 2022 indtægtsført 3,5 millioner, som tidligere var nedskrevet. Alligevel fastholder banken et ledelsesmæssigt skønnet beløb på 50 millioner kroner i regnskabet til at imødegå generel usikkerhed. Oprindeligt blev beløbet afsat som følge af Covid-usikkerhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Banken har nu valgt at fastholde beløbet som følge af fortsat usikkerhed, blandt andet den høje inflation, udfordringer i forsyningskæderne og den markant stigende rente og senest krigen i Ukraine.