Lyt til artiklen:

Nye tiltag skal bekæmpe ammoniak-forurening

00:00
Hastighed: ???x
03:24

Abonnementsartikel

Nye tiltag skal sænke Danmarks ammoniakudledning.

Der kommer nu nye tiltag for at reducere Danmarks ammoniakudledning.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Blandt de nye tiltag er hyppigere udmugning hos mink og høns, frivillige aftaler om mindre råprotein i foder til slagtesvin og malkekvæg, teltoverdækning af gyllebeholdere, en måneds forlængelse af perioden, hvor det som udgangspunkt er forbudt at udbringe flydende husdyrgødning samt en tilskudsordning til teltoverdækning af gyllebeholder.

- Ammoniak-udledning er et problem i forhold til luftforurening, som et stort antal danskere bliver syge af hvert år. Derudover kan ammoniakforurening være skyld i at sjældne planterarter uddør. Derfor skal landbrugets udledning af ammoniak være mindre. Vi har sat et ambitiøst mål i Danmark, som regeringen er opsat på at nå, så jeg er glad for de konkrete forslag fra ekspertudvalget. Jeg vil nu drøfte forslagene med Folketingets partier, så vi kan gennemføre tiltag, der givere renere luft og bedre biodiversitet, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Miljøministeren nedsatte i januar et ekspertudvalg, det såkaldte NEC-udvalg, som skulle komme frem til tiltag, der reducerer ammoniakudledningen.

Danmark har forpligtet sig til at reducere ammoniakudledningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005 for at leve op til EU's NEC-direktiv. 94 procent af ammoniakudledningen kommer ifølge ministeriet fra landbruget. Omkring halvdelen kommer fra landbrugsjorde, mens den anden halvdel bliver udledt fra stalde og gylletanke.

Regeringen vil inddrage nedbringelsen af ammoniak-udledningen i det kommende arbejde med at gøre landbruget grønnere og mere klimavenligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg tror på, at vi med udvalgets rapport i hånden kan finde løsninger, der kan få udledningen ned og bringe Danmark i mål med ammoniak på kort tid. Landmændene har allerede gjort meget, men der er et stykke vej op til vores ambitiøse og nødvendige mål. Nu har vi forslagene fra udvalget, som skal drøftes politisk, og jeg vil også sammen med landbruget se på, om vi allerede nu kan gennemføre nogle af forslagene i fællesskab, siger Lea Wermelin.

L&F: For stor reduktion

Meldingen falder dog ikke i god jord hos Landbrug og Fødevarer.

- Det danske mål om reduktion på 24 procent, som blev til efter en fagligt uigennemskuelig og ikke-inddragende proces, er fire gange så stort som EU-gennemsnittet på 6 procent. Et land som Tyskland har kun mål om 5 procent. Havde Danmark kun været tre gange så ambitiøse som EU-gennemsnittet havde vi præsteret over målsætningen, siger Martin Merrild i en pressemeddelelse.

- På den baggrund er det nærmest surrealistisk, at der nu skal finde yderligere reduktioner. Landbrug & Fødevarer vil kæmpe for, at erhvervet holdes skadesløs og kompenseres økonomisk for de tiltag, der eventuelt efterfølgende måtte blive besluttet i den politiske proces. Det kan enten være ved direkte kompensation for udgifter til investeringer, drift og administration i forbindelse med de konkrete ammoniaktiltag eller i form af lettelser i andre byrder for erhvervet.

- Det er vigtigt at holde fast i, at cirka 60 procent af det kvælstof - inklusive ammoniak - der afsættes på det danske landareal kommer fra udenlandske kilder. Derfor må ambitionen være, at Danmark engagerer sig for at højne det fælles ambitionsniveau i EU. Det er vejen til både at mindske påvirkningen effektivt og sikre dansk landbrug lige konkurrencevilkår, siger Martin Merrild.