Udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse har været i offentlig høring fra den 13. til den 17. august 2018. Der er nu udstedt en ny udgave af husdyrgødningsbekendtgørelsen, der træder i kraft den 30. august 2018.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelese.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter den nye husdyrgødningsbekendtgørelse bliver det tilladt at anvende ammoniak til ludning af halm i perioden fra den 1. september til den 31. december 2018. Der er samtidig fastsat et afstandskrav for at beskytte ammoniakfølsom natur. Således skal ammoniakbehandling af halm i 2018 ske i en afstand på mindst 300 m fra kategori 1- og 2-natur. Afstandskravet gælder også i de tilfælde, hvor ammoniakbehandling af halm tillades pga. mange nedbørsdøgn i høsten. Ammoniakbehandling af halm ikke må foretages på økologiske bedrifter ifølge økologireglerne.

Det følger af betingelserne for kvægundtagelsen i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2, at bedrifter som benytter sig heraf skal etablere 80 procent græs, græsefterafgrøder, græsudlæg eller roer. Efter dialog med EU-Kommissionen er bedrifter omfattet af kvægundtagelsen i planperioden 2018/2019 og får mulighed for at iså rug i eksisterende græsefterafgrøder, græsudlæg eller øvrige græsarealer med en skiveskærsåmaskine.

Endelig er fristen for at indberette husdyrefterafgrøder og alternativer med den nye bekendtgørelse udsat til den 10. september 2018 som konsekvens af de udskudte etableringsfrister for efterafgrøder.