Abonnementsartikel

Miljø- og naturordfører for Enhedslisten, Mai Villadsen, ønsker en biodiversitetslov, der ligesom klimaloven, skal være en rammelov for naturen. 

Biodiversitetsloven skal forpligte den til enhver tid sidende regering til at arbejdet aktivt og målrettet for at give plads til vild natur i naturzoner både på landet og på havet, foreslår Mai Villadsen i et såkaldt § 20 spørgsmål 7. maj til miljøminister Lea Wermelin. 

Mai Villadsen skriver i sit spørgsmål til miljøministeren:

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er ministeren enig i, at der er brug for en biodiversitetslov, der ligesom klimaloven skal være en rammelov, der forpligter og presser den til hver tid siddende regering til at arbejde aktivt og målrettet for at nå målsætninger om, hvor meget plads der skal afsættes til vild natur (naturzone) både på land og på havet, og er ministeren enig i, at det er vigtigt, at vi får en biodiversitetslov på plads, inden forhandlingerne om en biodiversitetspakke går i gang, således at man i forhandlinger om biodiversitetspakken kan fokusere på de konkrete initiativer, der skal sikre, at målsætningerne nås?

Enhedslisten fremhæver, at regeringen sammen med støttepartierne har nævnt i forståelsespapiret, der danner grundlaget for regeringens arbejde, at man vil arbejde for at give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark. 

I forståelsespapiret står der anført:

Planen skal indeholde klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal, der skal disponeres til natur som naturzoner (inklusiv urørt skov og naturnationalparker), samt konkrete initiativer, der skal sikre, at målsætningerne nås.