30 km/t er den traditionelle maksimalt tilladte hastighed for traktorer på offentlig vej. Men den teknologiske udvikling har gennem årene gjort landbrugskøretøjer mere sikre. Derfor blev der i 2017 vedtaget en dansk lov, der gør det muligt for traktorer at øge hastigheden til 40 km/t.

Desværre har det vist sig ikke at være så ligetil at få godkendt en traktor til den øgede hastighed. Det skyldes administrative barrierer og uoverensstemmelse med EU-retten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

To spørgsmål til ministeren

Der er i dag fortsat uløste problemer, selv om det nu er mere end tre år siden, at loven blev vedtaget. En af de politikere, der forfølger sagen, er Kristian Pihl Lorentzen, som er transportordfører for Venstre.

I denne uge sendte han et brev til transportminister Benny Engelbrecht (S) med disse to spørgsmål:

1) Hvornår forventer du, at de udestående problematikker omkring Tempo 40 er udbedret, så ordningen kan blive fuldt implementeret i praksis?

2) Hvornår forventer du, at problematikken i forhold til DMR (red.: Det Digitale Motor Register) er løst? Kunne man forestille sig en alternativ løsning på denne problematik, hvis det mod forventning ikke lykkes at få Motorstyrelsen til at medvirke til en løsning, så en ændring af skattelovgivningen kan undgås? Jeg håber, at du vil inddrage skatteministeren i besvarelsen af disse spørgsmål.