Så kom det endelige arbejdsprogram for de kommende vandområdeplaner langt om længe igennem embedsmands-kværnen.

Ministeriet har modtaget ikke færre end 17 dybdegående høringssvar fra interessenterne, heriblandt også fra Bæredygtigt Landbrug. Hvad er resultatet? Tja, jeg kan ikke se, at det har givet anledning til reelle ændringer. Det er muligt, at der er rettet et par kommafejl og lidt kosmetik, men der er reelt ikke flyttet noget særligt i indholdet, der må anses som gennemført uspiseligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bæredygtigt Landbrug gjorde særligt opmærksom på følgende forhold:

1) Begrebet vandanvendelse og dermed den økonomiske konsekvensvurdering bør uddybes og rettes væsentligt til i lyset af BL's retssager og den efterfølgende anerkendelse i pressen om emnet fra ministeriet.

2) Kd (lysdæmpning) bør helt udgå, da metoden set i lyset af dommen fra den internationale forsker-evaluering er skudt fuldstændig ned. Der er i øvrigt alternative interkalibrerede indikatorer at måle på.

3) Krabberne spiser ålegræsset. Arbejdsprogrammet synes ikke at lægge op til at undersøge krabbernes indvirkning - det bør selvfølgelig ske.

4) Langt mere fokuseret opfølgning på, hvilke tiltag der specifikt bidrager, her tænkes særligt på fosfor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

5) Bedre IT-understøttelse for borgerne, så ministeriets krav til befolkningen giver tilsvarende tilgang til data på samme måde.

I høringssvaret pkt. 2.4 om: "Den økonomiske analyse af vandanvendelsen" fremgår det bl.a., at: "Bæredygtigt Landbrug ønsker, at den økonomiske analyse beskæftiger sig med al vandanvendelse, inklusive dræn og vandløb."

Ministeriet får det næsten til at lyde som en spændende ny tanke. Faktum er, at ministeriet i forbindelse med BL's vandplanssag har erkendt, at dræn skal underlægges økonomisk konsekvensvurdering. Herudover har den daværende minister på et spørgsmål den 11. januar 2019 bekræftet, at dræning er en del af begrebet "vandanvendelsen" i vandrammedirektivet, og han har bekræftet, at der vil blive udarbejdet en økonomisk konsekvensanalyse efter vandrammedirektivet for de kommende vandområdeplaner - en analyse der bl.a. skal belyse vandområdeplanernes økonomiske konsekvenser for landbruget.

Det er selvfølgelig det rene galimatias, at alt imens krabberne spiser ålegræsset, og man fortsat giver kunstigt åndedræt til en afviklet model om lysdæmpning (Kd), så melder ministeriet ikke klart ud og stiller krav om, at der gennemføres økonomiske konsekvensanalyser af vandløb og dræn, selv om ministeren og ministeriet allerede har tilkendegivet dette.

Ministerens og ministeriets tilkendegivelser skal ikke få lov at sande til. Jeg håber, at alle vil minde den til enhver tid siddende minister om, at dræn og vandløb død og pine skal underlægges økonomiske konsekvensvurderinger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi går på med krum hals og viger ikke, før der er gennemført tilstrækkeligt med bl.a. økonomiske konsekvensvurderinger af dræn og vandløb.