Et borgerforslag om at forbyde brugen af Roundup (glyphosat) i private haver har nået 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. De radikale har allerede fremsat et lignende forslag, og Enhedslisten samt SF har toppet op ved også at ville forbyde produktet i landbruget. Et sådant forbud støttes ikke overraskende af Greenpeace.

Hvad tænker de dog på? Det er nøjagtig de samme grupper, der presser på for en 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Et Roundup-forbud til landbruget vil trække i den stik modsatte klimaretning - hvilket også fremgår af et svar, miljøministeren forleden gav SF i Folketinget.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Roundup er et både effektivt og skånsomt ukrudtsmiddel, der har været godkendt i Danmark siden 1975. Det er et af de mest anvendte midler - i giftighed ligger det på linje med opvaskemiddel og er mildere end bordsalt. På trods af den meget udbredte brug udgør stoffet påviseligt ingen som helst fare for grundvand og drikkevand, og det er flere gange blevet frikendt for at være såvel hormonforstyrrende som kræftfremkaldende - som konspirations-teoretikere ellers hævder, at det er.

Alternativet til brug af Roundup er mekanisk ukrudtsbekæmpelse med flere gange harvning - og deraf følgende større dieselforbrug. Det betyder flere sorte marker efterår og vinter, og det betyder, at der ikke er afgrøder til at holde på de næringsstoffer, der måtte være tilbage. Det betyder først og fremmest større CO2-udledning. Og det betyder brug af anderledes stærke ukrudtsmidler.

Hvis et sprøjtemiddel er giftigt for mennesker eller grundvand, skal det forbydes. Det er ikke tilfældet med glyphosat - derfor er det både uklogt og ufagligt samt skadeligt for såvel fødevareproduktionen som klimaet at forbyde det.