Abonnementsartikel

BL's chefjurist sætter fokus på, at ingen bør frygte for et betydeligt økonomisk tab, hvis vejret ikke er med en, når man har sået, som man skulle, indenfor tidsfristerne.

Nogle gange fremspirer de afgrøder, man sår. Andre gange ikke. Men ingen - heller ikke en landmand - bør gøres ansvarlig for det, man kan kalde "Guds handlinger", altså det hændelige omkring vind og vejr og dén slags.

Derfor har landmand Peter Eliassen fra Thy i samarbejde med Bæredygtigt Landbrug netop stævnet Landbrugsstyrelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmanden såede således efterafgrøder, en blanding af olieræddike og honningurt, i god tid inden såfristens udløb i sensommeren 2017. Styrelsen underkendte imidlertid efterfølgende efterafgrødearealerne og trak Peter Eliassen markant i støtte - fordi efterafgrøderne ikke var vokset frem på den måde, styrelsen havde forestillet sig?

I Bæredygtigt Landbrug accepterer vi ikke, at man som landmand skal frygte for et betydeligt økonomisk tab, når man har sået, som man skulle, indenfor tidsfristerne.

Sagen er principiel, og hvis vi får medhold i, at Landbrugsstyrelsens afgørelse er ugyldig, så kommer myndighederne givetvis til at genoptage en hel del andre sager.