Jordbrugets investeringer faldt markant i 2018 i forhold til året før, nemlig med 15 procent målt i faste priser - det vil sige renset for inflation.

Faldet rammer både investeringer i bygninger og maskiner. For eksempel faldt investeringerne i svinestalde med 17 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med faldet i 2018 fortsætter den faldende tendens, som begyndte i 2014. I forhold til 2013 var jordbrugets investeringer i 2018 faldet med over en tredjedel.

2018 var i det hele taget et skidt år for jordbruget, der dækker over både landbrug, skovbrug og gartnerivirksomhed. Økonomisk set var 2018 et dårligt år med både tørke og lave priser på animalske produkter. Derfor kan mange landmænd have været nødt til i 2018 at udskyde ellers påtrængende forbedringer til senere.

Nedslidning af maskinparken

Jordbruget har i en årrække haft negative nettoinvesteringer, som opstår når afskrivningerne overstiger bruttoinvesteringerne. Afskrivningerne kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse.

Jordbrugets investeringer er blot en lille del af alle investeringer i Danmark, som i 2018 beløb sig til 500 milliarder kroner, hvilket rundt regnet er en fjerdedel af bruttonationalproduktet.

Jordbrugets bidrag hertil er blot lidt over 1 procent. Investeringer omfatter ikke blot virksomhedernes køb af maskiner og udstyr men tillige boligbyggeri, anlæg, software, forskning og udvikling.