Mindeord af Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, ved tidligere formand for Dansk Landbrug og præsident for Landbrugsraadet Hans Olaf Agerup (H.O.A.) Kjeldsens død.

Med H.O.A. Kjeldsens død har dansk landbrug mistet en af sine helt markante personligheder, som stod i spidsen for erhvervet i en af de største brydningstider i det 20. århundrede, hvor erhvervet blev voldsomt udfordret.

Begyndelsen af 1980'erne var en tid præget af økonomiske vanskeligheder for landbruget, og senere i årtiet begyndte en meget hård kritik af erhvervet, som blev beskyldt for at være en miljøsynder.

Det var en kritik, som de fleste landmænd oplevede som dybt uretfærdig og et brud med en kultur, hvor man traditionelt havde en sober og ordentlig dialog med resten af samfundet.

I den tid kunne man altid regne med, at H.O.A Kjeldsen stod op og forsvarede landbruget og landmændene mod kritikken. Det var et forsvar, der kom af et ægte og dybfølt engagement for landbrugserhvervet og menneskene, der arbejder i det.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Til trods for, at H.O.A. Kjeldsen først gjorde karriere i luftvåbnet, så oplevede jeg ham altid som landmand i sind og tankegang, og han arbejdede altid med de danske landmænds interesser for øje.

Samtidig havde han et stort internationalt og visionært udsyn og så mulighederne i at udvikle de internationale samarbejder og handelen. Det kom blandt andet til udtryk i hans arbejde som formand for såvel de europæiske landmænd i COPA, som i den internationale landbrugsorganisation IFAP.

Æret være H.O.A. Kjeldsens minde.