Abonnementsartikel

I en reblik svarer Miljøstyrelsen på et læserbrev i Maskinbladet.

Prøverne til Sprøjtecertifikat vil fortsat indeholde en praktisk del, også selv om prøverne fremover bliver digitale.

Som Uffe Monrad skriver i sit debatindlæg, Har man et kørekort når man har bestået teoriprøven (http://www.maskinbladet.dk/artikel/debat-har-man-korekort-nar-man-har-bestaet-teoriproven) så har sprøjtecertifikatet eksisteret i omkring 30 år. I alle årene har eleven skullet bestå 4 prøver for at erhverve sig et sprøjtecertifikat  altså et "kørekort" til at måtte udbringe pesticider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I samarbejde med erhvervet, gennem uddannelsesudvalget Jordbrugets Uddannelser, er Miljøstyrelsen ved at modernisere de prøver, der skal bestås for at erhverve et sprøjtecertifikat. I fremtiden vil prøverne skulle aflægges digitalt, dvs. at eleven svarer på spørgsmål på PC, i stedet for at besvarelse sker i en papirversion. Det giver nogle fordele, fx at skolerne ikke skal kopiere opgaver forud for en prøveaflæggelse, det letter arbejdet med efterfølgende at rette besvarelserne og det giver Miljøstyrelsen bedre mulighed for løbende at justere i opgaverne, i takt med at reglerne på pesticidområdet evt. ændres. Desuden sikrer det, at der sker en ensartet bedømmelse af besvarelserne.

Antal af prøver forventes at blive reduceret fra 4 til 2 prøver. Der vil blive én almen og én branchespecifik prøve. I den almene prøve vil der stadig være en praktisk del, der viser at eleven kan praktisk håndtere pesticider korrekt - hvor den prøveansvarlige indberetter svarene og hvordan eleven klarer sig digitalt.

Det helt konkrete indhold af hver prøve vil blive udviklet i samarbejde med 12 faglærere fra de fire brancher (landbrug, gartner, skov og anlægsgartner/greenkeeper) i efteråret 2019. Derfor er det for tidligt at sige, hvilket indhold, der vil være i hver af prøverne.

Undervisningen til et sprøjtecertifikat vil fortsat forløbe over 74 timer og berøre mange emner: lovgivning, arbejdsmiljø, miljø, viden om plantebeskyttelsesmidler, forståelse af teksten på etiketterne, alment plantekendskab, sygdomme og skadedyr, integreret plantebeskyttelse (IPM) og sprøjteteknik.

Viden om pesticider, om virkningen på miljøet, om sprøjteteknik og mv. vokser og der skal prioriteres imellem al den viden og hvor meget tid, der bruges på hvert enkelt emne. I forbindelse med ændringen af prøverne, vil Miljøstyrelsen udarbejde et udkast til en vejledning til undervisning og prøveaflæggelse til skolerne, og heri fastlægges bl.a. retningslinjer for skolerne om, hvor meget tid der skal bruges i undervisningen af de enkelte emner. Vejledningen kommer i offentlig høring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

På trods af at en del af sprøjtecertifikat-uddannelsen bliver målrettet hver af de fire forskellige nævnte erhverv, så vil man efter endt sprøjtecertifikat uddannelse kunne bruge alle typer pesticidsprøjter. Fx både selvkørende marksprøjter, specialsprøjter i juletræer og i væksthuse. Undervisningen skal således dække alle disse forskellige anvendelser.

Målet med undervisningen er at understøtte, at eleven kan håndtere og udbringe pesticider på en for elevens selv, miljøet og andres sundhed, korrekt måde.