Abonnementsartikel

Peter Bohsen Jensen er især glad for landbrugspakken.

Landmændene har meget at glæde sig over i dette forår.

Set fra gødningssprederen er det først og fremmest Landbrugspakken. Den gav os landmænd mulighed for at gøde stort set efter planternes behov. Det giver sunde og stærke planter, til glæde for produktionen ? og til glæde for både klima og miljø, fordi de sunde og stærke planter kan samle næringsstoffer op og lagre CO2 i jorden, og fordi vi sparer sojaimport fra Sydamerika ved igen selv at producere kvalitetskorn. En god hvedemark kan binde mellem 16 og 17 tons CO2 pr. hektar. Den store CO2-lagring venter vi nu på også vil give sig udslag i det officielle klimaregnskab.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Imens er det ved at gå op for selv Det Miljøøkonomiske Råd, med de såkaldte vismænd i spidsen, at dansk landbrug er blandt de mest miljøeffektive i verden. Den danske produktion er så klimaeffektiv, at hvis husdyrproduktionen outsources til andre lande, vil det koste betydeligt mere i den globale CO2-udledning ? mellem en halv til ¾ gang mere. Og verdens befolkning holder jo ikke op med at spise, bare fordi danske klimaeffektive landmænd bliver tvunget fra produktionen. Så hvorfor sende produktion ud af landet ved hjælp af afgifter, når det vil ramme både den globale CO2-udledning og Danmarks økonomi?

Den tredje grund til at glæde sig set fra gødningssprederen er Etisk Råds udmelding om, at fordelene ved GMO nu er så store, at det er uetisk at undlade at benytte den teknik. Rådet skriver i deres udtalelser, at det er egenskaben ved planten, man må se på ved en godkendelse ? ikke hvilken teknik, der har frembragt den. Kunsten er at anvende de redskaber, vi har i værktøjskassen korrekt. De færreste vil nok heller ikke anse knive for at være problematiske, når blot de anvendes efter hensigten.

GMO vil være en hjælp til hurtigere at fremme planter med både et miljømæssigt, et klimamæssigt og et produktionsmæssigt sigte. Så når 15 ud af 16 medlemmer i Etisk Råd nu anbefaler, at den teknik bliver taget i brug ? må vi på det kraftigste opfordre politikerne til at følge op med et positivt beslutningsforslag.

Jo, der er meget at glæde sig over for en landmand på forårsarbejde. Og til politikerne vil jeg sige: Kom nu i gang med at lovgive efter den nyeste viden.