Abonnementsartikel

Miljø- og fødevareministeren opfordrer landets kommuner til at gennemgå alle boringsnære beskyttelsesområder for at klarlægge behovet for en beskyttende indsats.

Ministeren opfordrer kommunerne til at gå i gang med at undersøge det lokale behov for at beskytte drikkevandet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Det er budskabet i et hyrdebrev til alle landets 98 kommuner, som miljø- og fødevareministeren sender i dag.

- Vi skal beskytte vores drikkevand bedre, og der er ingen grund til at vente, selvom lovgivningen endnu ikke er på plads. Derfor sender jeg allerede nu en vejledning i høring, som angiver hvordan kommuner og vandværker kan indgå aftaler, der får pesticiderne ud af områderne tæt på vores drikkevandsboringer, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lokale løsninger

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i januar, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. Aftalen giver i første omgang kommunerne tre år til sammen med landbruget at finde lokale løsninger til at stoppe brugen af pesticider i de boringsnære beskyttelsesområder (Bnbo), der er statsligt udpegede områder omkring drikkevandsboringerne. Hvis kommuner og vandselskaber ikke kommer i mål med beskyttelsen mod forurening med pesticider inden for denne periode, er der politisk enighed om at gennemføre et generelt forbud mod sprøjtning.

Ifølge Miljø- og fødevarestyrelsen tager ministeren i dag på besøg hos to vandforsyninger i Østjylland for at se, hvordan de i Aarhus-området arbejder med at beskytte drikkevandet.

- Hos Gl. Hørning vandværk, som jeg skal besøge i dag, har man opkøbt landbrugsjord og plantet skov for at beskytte vandboringen. Man får både mere natur og renere vand. Det giver rigtig god mening, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Aftalen fra januar er en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-21 og er indgået mellem regeringen samt Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF. Som en del af aftalen vil der årligt blive gjort status på kommunernes arbejde, så der sikres den nødvendige fremdrift. Arbejdet evalueres i 2022, hvor der tages endeligt stilling til, om der skal indføres et generelt sprøjteforbud i Bnbo.