Hvordan skal EU's landbrugsolitik se ud efter 2020? I dette læserbrev giver Erling Bonnesen sit bud.

DEBAT - I løbet af i år ventes Kommissionen at komme med sit forslag til EU's landbrugspolitik efter 2020. Brexit kommer uden tvivl til at sætte sit præg særligt på budgettet. I tirsdags deltog jeg i debatten om netop fremtiden for EU's landbrugspolitik på en konference i Tønder sammen med blandt andre landbrugskommissær, Phil Hogan. Her gjorde jeg det helt klart, hvordan Danmarks interesser ser ud, og at de spiller fint sammen med hele ideen bag landbrugspolitikken, nemlig en effektiv produktion af højkvalitetsfødevarer til det indre marked og til eksport.

For det første er det utroligt vigtigt at sikre, at landbrugsreformen ikke ender med en renationalisering af landbrugsstøtten. Styrken ved den fælleseuropæiske landbrugspolitik er netop, at den er fælles. Særligt med et kommende Brexit, som risikerer at ramme eksportlande som Danmark, er det nødvendigt at stå sammen. Ingen har interesse i, at det bliver alle mod alle og en kamp om, hvem der kan bruge flest skattekroner på støtte.

Ifølge det udspil som Kommissionen er kommet med, så er der til en vis grad lagt op til at indrette landbrugsstøtten så den i højere grad tilgodeser små landbrug på bekostning af de større. Det er absolut ikke den bedste måde at forvalte landbrugsstøtten på. Støtten skal fremme en effektiv fødevareproduktion med plads til landbrug af alle størrelser, både små og store. Landbrugsstøtten skal ikke fratage effektiviseringsincitamentet ved at fastholde små landbrug på understøttelse, for eksempel bjergbønderne i Sydeuropa. Det er ikke sådan, vi får flest og bedst fødevarer for de europæiske støttekroner, som udgør en betydelig del af det samlede EU-budget. I Danmark har vi set en strukturudvikling mod færre, større og mere effektive landbrug, der gør et fantastisk stykke arbejde med at producere mest muligt for færrest ressourcer til gavn for miljø, klima og alle de forbrugere i og uden for EU, der efterspørger de danskproducerede fødevarer. Det ville da være tosset at straffe landbrug som de danske, fordi de har optimeret deres produktion. Vi vil i samarbejde med andre medlemslande, der deler vores interesse, arbejde for at landbrugsstøtten også i fremtiden sikrer fair og nogenlunde lige konkurrencevilkår.

Meget af det, som allerede er meldt ud om landbrugsreformen, er rigtig fornuftigt set fra et dansk perspektiv. Men på de punkter, hvor vi er uenige, er det vigtigt at vi kæmper vores sag. Jeg er sikker på, at kommissæren vil tage synspunkterne fra de mange fremmødte til konferencen med sig til Bruxelles. Regeringen vil fortsætte arbejdet for, at den fælleseuropæiske landbrugspolitik efter 2020 også afspejler danske interesser.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce