Dit abonnement er suspenderet pga. manglende betaling. Betal venligst din faktura, som du finder her.

DanBred og bæredygtig produktion

14. maj. 2020 | Indrykket af DANBRED

DanBreds avlsfremgang sikrer et bedre økonomisk resultat for dig som svineproducent.

Del artiklen:

DanBreds avlsfremgang sikrer ikke blot et bedre økonomisk resultat for dig som svineproducent. Med øget fremgang, især indenfor foderudnyttelse, bidrager vi også til at gøre din produktion mere klimavenlig. 


Økonomiske og klimamæssige fordele

Bæredygtighed fylder meget i den offentlige debat – ikke kun blandt befolkningen generelt, men også specifikt indenfor landbrugssektoren. I denne sektor sker der løbende forbedringer på områder som gylleforsuring, gyllenedfældning og foderforbrug, og DanBreds avlsprogram spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre en mere bæredygtig og klimavenlig produktion nu og i fremtiden.

”Vi har et stort fokus på at maksimere vores genetiske fremgang til gavn for DanBreds kunder, og i årevis har vi genereret genetisk fremgang for alle egenskaberne i vores avlsmål. Det giver ikke kun en økonomisk fordel for vores kunder, men bidrager også til at gøre produktionen mere klimavenlig”, siger Helle Palmø, Chefgenetiker i DanBred.   


- Det giver ikke kun en økonomisk fordel for vores kunder, men bidrager også til at gøre produktionen mere klimavenlig.

Helle Palmø


Mere med mindre

Kort fortalt betyder den markante avlsfremgang for DanBreds genetik i de seneste år, at svineproducenterne kan producere flere grise med færre ressourcer. 100 % genomisk selektion, dvs. DNA-testning af alle avlskandidater, har gjort en markant forskel for avlsfremgangen, siden metoden blev introduceret i 2010. Når vi kender alle avlsdyrenes DNA (lidt forenklet sagt) og deres relation til hinanden, kan vi mere præcist finde de avlskandidater, der har den bedste genetiske anlæg for de egenskaber, som vi ønsker at udvikle. Dermed kan DanBred målrette avlen for endnu bedre økonomisk og klimamæssigt gavnlige egenskaber såsom foderudnyttelse og LG5 (antal levende grise på dag 5/kuld). 

”Det er præcis disse egenskaber, som har stor værdi både for svineproducenterne og for klimaet, der har haft en markant fremgang de seneste år. Avlsfremgangen i egenskaben foderudnyttelse medfører, at der bruges mindre foder i produktionen, hvilket naturligvis reducerer klimaaftrykket markant. Samtidig betyder avlsfremgangen for egenskaben LG5, at DanBred-søer får flere grise end før. Dermed kan færre søer nu kan producere det samme antal slagtesvin med mindre foder end tidligere. På den måde peger alt i samme retning”, slutter Helle Palmø.


Et langvarigt engagement

DanBreds bidrag til en mere bæredygtig svineproduktion er ikke en ny opfindelse. Allerede i 2006 blev DanBred anerkendt af Code EFABAR, som er et frivilligt europæisk kodeks for ansvarlig praksis og bæredygtig håndtering af avlsprogrammer.

Ved at følge kodekset forpligter DanBred sig til ansvarlig avl på vigtige områder såsom fødevaresikkerhed, udnyttelse af ressourcer, klimapåvirkning samt dyresundhed og dyrevelfærd.


I figuren viser de øverste bjælker antallet af søer i Danmark i henholdsvis 2005 og 2019, og de nederste bjælker viser antal producerede grise pr. år i de samme år. Det reducerede antal søer og det øgede antal producerede grise i 2019 viser tydeligt effekten af DanBreds avlsprogram. 

Kilde: Udtræk fra Danmarks Statistik og statistik fra danske svineslagterier. 
OBS! Når du gemmer kommentaren vil du modtage en mail med et link til aktivering. Din kommentar vil først blive vist når du har aktiveret den. Din email adresse vil selvfølgelig ikke blive vist!

Hold en god tone

Undgå personlige angreb og indlæg af markedsføringsmæssig karakter i kommentarerne.
Brug kun links i kommentarerne, såfremt det er relevant.

OBS.: Debatten modereres af portalens redaktion. Trusler, injurier eller andre lovstridige indlæg fjernes konsekvent.


Tak for din kommentar!

Vi er dog ikke helt færdige endnu. Vi har sendt dig en mail med et link til aktivering af din kommentar. Først når du har brugt linket vil din kommentar blive synlig på hjemmesiden.

Har du ikke fået en mail i løbet af 10 minutter kan det være fordi din mail service har frasorteret den som spam.

Udvalgte PARTNERS

Udvalgte PARTNERS produkter

Udvalgte PARTNERS ydelser

Udvalgte PARTNERS arrangementer