Onsdag d. 4. oktober var miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kaldt i samråd af Socialdemokratiets ordfører, Simon Kollerup, for at gøre status på hvert af initiativerne i handlingsplanen for bedre velfærd for svin og redegøre for, hvordan regeringen vil sikre mere fremdrift i forhold til at realisere målene i rapporten "Evaluering af svinehandlingsplanen".

Samrådet var præget af utilfredshed på især fremdriften på især halekupering og dødeligheden til trods for, at der ude på bedrifterne hver dag leveres høj dyrevelfærd, som løbende forbedres, for eksempel færre døde pattegrise, som er faldet de senest år.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Halekupering som tema

Et væsentligt tema var halekupering af grise. Når vi og vores kolleger dagligt besøger danske svinebedrifter, er halebid ofte et tema på vores rådgivningsbesøg. Vi ser halebidte grise i stort set alle besætninger, uanset om de er økologiske, velfærdsgrise eller almindelige grisebesætninger. Halebid giver grisene smerter og kan føre til kraftige blødninger, infektioner og i værste fald blodforgiftninger samt aflivninger.

Det er videnskabeligt veldokumenteret, at halekupering reducerer sandsynligheden for halebid markant, og det er fakta, at økologiske og andre såkaldte "velfærdsgrise" med hele haler har mere halebid end grise fra andre produktionsformer, når de kommer til slagtning.

Pas på dyrene

Det er vigtigt, at vi passer godt på vores dyr og ikke udsætter dem for unødig smerte for eksempel i kraft af kraftige angreb af halebid. Alle, der har oplevet et alvorligt udbrud af halebid, ved, hvor forfærdeligt det kan være for grisene og for dem, der passer dem.

Vi har demonstreret halekupering for masser af politiske ordførere og deres rådgivere, som samstemmende tilkendegiver, at de er overrasket over, hvor lille et indgreb det er. Pattegrise tages op i hånden og halekupperes uden et eneste skrig - det vil sige en forholdsvis lille smerte i forhold til grise, der senere i livet kan blive udsat for halebid.

Det faktum blev desværre aldrig et tema i det netop afholdte samråd, og dermed virker det til, at alle politikere og deres rådgivere er indstillede på at forringe dyrevelfærden i de danske stalde, som konsekvens af de politiske ambitioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingen tvivl

Vi kan derfor spørge miljø- og fødevareministeren, om han mener, at dyrevelfærden hos danske grise bliver bedre af, at nogle af grisene får hele haler, en betydelig andel udsættes for væsentlig smerte som følge af halebid og flere vil dø af halebid sammenlignet med en halekupering, som kan ske uden et eneste skrig.

Vi og vores svineproducenter er ikke i tvivl om, at halekupering vil give den bedste dyrevelfærd hos danske grise, og det er baggrunden for, at 97 procent af grisene i dag halekuperes.