Forretningsmodellen for det nye DanAvl har været til markedstest, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efter en række ændringer af forretningsmodellen ikke yderligere indvendinger. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse,

- Nu kan vi endelig gå videre med et helt igennem nødvendigt projekt, der skal fortsætte og udbygge Danmarks position som verdens bedste inden for svineavl. Jeg er både glad og stolt over, at vi er nået hertil, og jeg er overbevist om, at skeptikerne også snart vil se de åbenlyse fordele ved det nye DanAvl, siger Erik Larsen, bestyrelsesformand i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Godt med grønt lys

De seneste 10 år har udlandet for alvor fået øjnene op for den danske svinegenetik. Det har betydet en stærk stigning i eksporten af sæd samt avls- og smågrise. Samtidig er kravene fra udenlandske producenter til service- og rådgivning samt en konsistent markedsføring og kommunikation steget markant. Hvis Danmark fortsat skal være i front på genetik og samtidig kunne udnytte dette til at skabe et større eksportmarked, er det nødvendigt med en ny forretningsmodel for salget af svinegenetik, ifølge Thomas Muurmann Henriksen, kommende direktør i det nye DanAvl.

- Grønt lys er en god ting. Nu venter der os en stor opgave, før det nye DanAvl kan slå dørene op. Vi skal i gang med opbygningen af en helt ny virksomhed, hvor første skridt er at sikre en kritisk masse af leverandører fra de danske avls- og opformeringsbesætninger, udtaler Thomas Muurmann Henriksen og fortsætter:

- For mange vil det nye Danavl betyde en kulturændring. Ikke i forhold til avlsarbejdet, men i forhold til hvordan mange af leverandørerne er vant til at afsætte deres produktion. Det skal vi være ydmyge omkring og skabe de bedste rammer for hele branchens fremtidige vækst.

Målene for det nye DanAvl er at skabe en global spiller, der for alvor kan tage konkurrencen op med de store udenlandske avlsselskaber. Det gælder især vedrørende:

At blive ved med at forbedre genetikken. Især inden for den omkostningstunge opgave med genomisk selektion samt den løbende forskning og udvikling i tæt dialog med avlere og producenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At opbygge et konsistent og stærkt salgs- og marketingapparat, der sørger for, at DanAvl-produktet bliver anerkendt og genkendt for den kvalitet og økonomiske fordel, det fortjener.

Forbedret service og rådgivning til slutkunderne både før, under og efter købsprocessen. Ved at samle alle kompetencer centralt kan det nye DanAvl tilbyde en langt bedre og mere konsistent service og rådgivning.