Landbrug og Fødevarer har justeret sin planlagte ændring af DanAvl Justeringen fjerner de umiddelbare konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til grund for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelse. Det er derfor besluttet at lukke sagen. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelse.

- Ved at justere sine planlagte ændringer af DanAvl fjerner Landbrug og Fødevarer de umiddelbare konkurrencemæssige betænkeligheder, der oprindeligt lå til grund for, at vi åbnede sagen. Vi mener nu, at det er lykkedes at sikre, at forudsætningerne for effektiv konkurrence på det danske marked vil være til stede, siger direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har besluttet at lukke sagen om ændring af DanAvls forretningsstruktur. Styrelsen vurderer, at yderligere undersøgelser i sagen ikke vil stå i rimeligt forhold til undersøgelsernes forventede resultat og betydning for konkurrencen. Det udelukker dog ikke at forskellige aspekter af sagen kan tages op igen.

- Sidste år inviterede vi aktører på markedet til at kontakte os med relevante oplysninger om den planlagte ændring af DanAvl. Vi har fået en del henvendelser og også klager. Der er sket ret grundlæggende ændringer i DanAvl-systemet i forhold til det oprindelige forslag, som vi havde væsentlige betænkeligheder ved. Vi har haft fokus på, at kunder i Danmark, der køber DanAvl produkter, ikke vil blive ringere stillet, siger Jakob Hald.

I 2015 orienterede Landbrug og Fødevarer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at organisationen planlagde at ændre strukturen i DanAvl. Landbrug og Fødevarer fremlagde i 2016 et udkast til ændringerne, herunder vilkår om, at alt salg af DanAvl avlsmateriale fremadrettet skulle ske igennem en fælles salgskanal.

På baggrund af udkastet fra Landbrug og Fødevarer samt en række klager åbnede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en sag. Siden har styrelsen blandt andet gennemført flere store markedsundersøgelser af det påtænkte nye DanAvl-system.

I juli 2017 oplyste Landbrug og Fødevarer, at organisationen ville tilpasse sit oprindelige udkast til ændringer i DanAvl. Formålet med tilpasningerne var overordnet set at sikre, at forudsætningerne for at opretholde konkurrencen mellem DanAvl-aktørerne i Danmark fortsat ville være til stede.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landbrug og Fødevarer har siden gennemført tilpasningerne og har endvidere udarbejdet en hensigtserklæring, som beskriver de væsentligste forudsætninger for det fremtidige DanAvl-system.

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund besluttet, at sagen kan lukkes.