Abonnementsartikel

Der er blevet plads til mange lyst- og fritidsfiskerforeninger, men ikke til Bæredygtigt Landbrug i vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord.

En række kommuner har fået opgaven at skulle agere sekretariatskommune for vandrådene. Det er også op til de pågældende kommuner at sammensætte disse ud fra de interessenter, som er på området, herunder Bæredygtigt Landbrug.

Men i vandrådet for Isefjord og Roskilde Fjord er der opstået en tvist, fordi Bæredygtigt Landbrug er blevet udelukket.

Stig Sandholt Andersen, der er intern faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, forstår ikke, at landmænd fra Bæredygtigt Landbrug er repræsenteret i alle landets vandråd - undtagen Isefjord-Roskilde Vandråd, der har afvist at have repræsentanter for BL, når der skal træffes afgørelser om vandløb skal ud eller blive i vandplanerne.

Lokalt udspring

Han mener, at der må være tale om en fejl, når der eksempelvis er inviteret syv foreninger med tilknytning til hobbyfiskeri med i vandrådet, mens BL's medlemmer er blevet afvist.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Sekretariats-kommunen - det er Lejre Kommune - har truffet valget, selvom de påstår at have lagt stor vægt på at sikre, at der er en ligelig fordeling mellem henholdsvis erhvervs- og natur-, miljø- og friluftsinteresserne.

Kommunen henviser til, at 33 foreninger/organisationer har ønsket at være med i vandrådet, og at man derfor har været nødt til at prioritere foreninger og organisationer med lokalt udspring og samtidig lagt vægt på at prioritere foreninger og organisationer, der har en tæt interesse knyttet til benyttelse eller beskyttelse af vandløb.

LA: Det er uacceptabelt

Bæredygtigt Landbrug har 124 medlemmer med over 30.000 hektar jord i området og derfor store afvandingsmæssige interesser. Liberal Alliances fødevare- og miljøordfører siger til Maskinbladet, at ?Lejre Kommune har misforstået sin opgave?, og han har bedt om miljø- og fødevareministerens holdning i sagen:

- Det kan ikke være rigtigt. Det er uacceptabelt, at Bæredygtigt Landbrug ikke er repræsenteret i det pågældende vandråd. Uden at jeg kender sammensætningen på samtlige vandråd, idet kun cirka halvdelen er udpeget, er Bæredygtigt Landbrug repræsenteret i de øvrige allerede udpegede. Det viser, at Lejre Kommune i en eller anden grad politiserer arbejdet, siger Carsten Bach, der frygter, at det er Lejre Kommunes stærke prægning af SF, der skinner igennem.

Han erkender, at der ikke kan være plads til alle interessenter i vandrådene, men mener, at Bæredygtigt Landbrug med så store interesser i området, 124 medlemmer med 30.000 hektar, bør være selvskrevne:

- Mange af de vandløb og restriktioner, der følger af vandrådenes beslutninger, påvirker de pågældende landmænd. Derfor er det helt uacceptabelt at Bæredygtigt Landbrug ikke er repræsenteret i det pågældende vandråd, fortsætter Carsten Bach.

BL omdiskuteret

Bæredygtigt Landbrug har de senere år været stærkt omdiskuteret i medierne på grund af modstand i forhold til en alt for stor indflydelse på landbrugspolitikken fra såkaldte miljøorganisationer:

- Jeg ved ikke, om BL har gjort sig uheldigt bemærket. Det kommer vist an på, hvilke ører der hører, og hvilke øjne der ser. For mig er det afgørende, at primær erhvervet har en afgørende indflydelse på, hvad der bliver tilvejebragt af oplysninger til os på landspolitisk niveau. Vi har behov for at få lokale perspektiver i forhold til de enkelte og konkrete vandløb, og vi får en skævvinkling, hvis ikke de jordejere, som er i det pågældende område, er repræsenteret ordentligt i vandrådene, siger Carsten Bach, der har bedt ministeren kommentere den pågældende udpegning af vandråd i Roskilde Fjord-Isefjorden.