Enhedslisten har sendt et beslutningsforslag om en statslig økologisk jordbrugerfond til behandling i Folketinget.

Skal der etableres en statslig økologisk jordbrugerfond? Ja - lyder det fra Enhedslisten, der har sendt et beslutningsforslag på området til behandling i Folketinget.

Hvis beslutningsforslaget vedtages, pålægges regeringen at oprette en økologiske jordbrugerfond efter samme model som Danmarks Grønne Investeringsfond og med det formål at opkøbe landbrugsejendomme.

Hovedprincipperne for fondens opkøb af ejendomme skal være

- at ejendommene senest 1 år efter opkøbet skal overgå til økologisk drift,

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- at ejendommene skal bortforpagtes til landmænd på længerevarende kontrakter,

- at ejendommene bortforpagtes med nærmere klausuler, der imødekommer ønsket om større balance mellem landbruget og det øvrige samfund, og

- at det for opkøbte ejendomme skal vurderes, hvor store arealer der skal udlægges til naturarealer og skov, inden de bortforpagtes.

Nye ejerformer

Ifølge Enhedslisten fødevarerordfører, Søren Egge Rasmussen, er der brug for nye tiltag, hvis landbrugets krise skal løses:

- Landbrugets krise løses ikke gennem blå bloks landbrugspakke. Det er nødvendigt, at der udvikles nye ejerformer, der kan sikre at unge landmænd lettere kan komme i gang. En statslig jordbrugerfond kan medvirke til at unge landmænd kan forpagte en gård uden at stifte en kæmpe gæld, siger han og fortsætter:

- Jordbrugerfonden kan blive et nyt virkemiddel til at sikre flere naturarealer, mere skovrejsning og en mere målrettet indsats for at sikre grundvandet.

Ordføreren henviser også til, at der flere steder i landet allerede er taget hul på projekter med jordbrugerfonde.

- Det er glædeligt at der taget flere initiativer til jordbrugerfonde. Samsø har stiftet en økologisk Jordbrugerfond og er startet opkøb af landbrugsjord. Og Danmarks Naturfredningsforening har lige oprettet Danmarks Økologiske Jordbrugerfond, som bliver lanceret i foråret. Derfor skal Enhedslisten finde et andet navn til den statslige økologiske Jordbrugerfond som beslutningsforslaget omhandler, siger Søren Egge Rasmussen, der forventer en vis opbakning til beslutningsforslaget:

- Jeg forventer at flere partier vil støtte en statslig jordbrugerfond, og at den kan etableres efter næste regeringsskifte, siger han.