Hidtil har det været god latin, at man måtte spænde et redskab uden bremser efter traktoren, så længe halvdelen af den samlede vægt var på de bremsende hjul. Sådan er det muligvis ikke længere.

- Vi ved, at der er blevet udskrevet bøder for at køre med tunge redskaber, siger Mogens Kjeldal, teknisk rådgiver fra DM&E, som også er medlem af Færdselsgruppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Når der i 2016 er begyndt at blive udskrevet bøder, skyldes det ifølge Mogens Kjeldal, at der findes to gældende regler på området, som potentielt kan modstride hinanden. Den ene regel lyder: 'Mindst 50 procen af vogntogets faktiske totalvægt skal hvile på de bremsende hjul.'

Men lovgivningen angiver også at:

'Tilladt akseltryk, tilladt belastning og tilladt totalvægt må ikke overstige det af køretøjsfabrikanten garanterede, teknisk tilladte'. Den formulering henviser til punktet Unbreaked Towable Mass, som typisk er opgivet til 3.000-3.500 kg på traktorens typeplade.

- Hidtil har det altså været sådan, at hvis traktoren vejer 10 ton, må man spænde 9.999 kg bagefter. Nu siger man så lige pludselig, at der er en regel mere, og at man får en bøde, hvis man kører med højere vægt, end det fremgår af typepladen på traktoren, siger Mogens Kjeldal og fortsætter:

- Det er meget mærkeligt, at man har to modstridende regler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammen med resten af Færdselsgruppen har Mogens Kjeldal rettet henvendelse til myndighederne for at få klarlagt situationen. I henvendelsen skriver Færdselsgruppen med henvisning til de 3.000-3.500 kg Unbreaked Towable Mass:

- Værdien må ikke tolkes, som at moderne traktorer kun er konstrueret til at kunne nedbremse 3.000-3.500 kg uden bremser på påhængskøretøjet. Det kan umuligt være det samme tal som gælder ved kørsel med de 30 kilometer i timen, som er tilladt i Danmark, sammenlignet med de 40-60 kilometer i timen, som er tilladt i Tyskland. Kravet om at 50 procent af vogntogets totalvægt skal være på bremsende hjul, har i årtier dannet grundlag for landbrugserhvervets investeringer. Det betyder, at meget få påhængsredskaber er udstyret med bremser, ligesom en del mindre påhængsvogne heller ikke er udstyret med bremser. Når politiet ændrer praksis, gøres alle disse påhængskøretøjer med et slag ulovlige, og ældre påhængskøretøjer gøres værdiløse.

Egen test

Færdselsgruppen har foretaget en bremsetest af traktorer efterspændt påhængsredskaber, for at dokumentere hvor stor traktorernes bremseevne reelt er.

- Vi har afprøvet to traktorstørrelser i kombination med tre påhængsredskaber med en totalvægt på 3.000-12.700 kg. Alle kombinationer er nedbremset tre gange for at sikre valide data. Kravet til traktorers deceleration er 3 m/s2 ved 30 km/t, svarende til en bremselængde på 11,7 meter. Bremsetesten viste, at bremselængden var mellem 3,4 og 7,6 meter. På nær én kombination, der aldrig anvendes under markforhold (lille traktor med meget stort påhængsredskab), var bremselængden 30-50 procent af lovens krav, selvom ingen af påhængsredskaberne havde bremser. På den baggrund vil Færdselsgruppen anmode Færdselsstyrelsen og Nationalt Færdselscenter genoverveje grundlaget for den ændrede praksis, skriver Færdselsgruppen.