Et samspil mellem markedsudviklingen, Fødevare- og Landbrugspakken og en kraftigt forbedret effektivitet vil gradvist sikre fremgang i landbrugets indkomst.

Det konkluderer Seges i forbindelse med offentliggørelsen af den seneste indkomstprognose.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Realistisk set er indtjeningen i landbruget alt for lav, både historisk, aktuelt og ifølge prognosen også i de kommende år.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer

Seges ser allerede nu tegn på, at landbrugets indtjening er ved at rette sig efter en længere periode med meget lave priser og lav indtjening.

Ifølge prognosen fra Seges tegner 2016 til at blive bunden i den aktuelle konjunkturcyklus, og efter et samlet negativt driftsresultat efter ejerløn på 3,8 mia. kroner for alle heltidslandbrug er der udsigt til et resultat tæt på nul i 2017. I 2018 ventes igen positiv indtjening.

Kina efterspørger

Konjunkturvendingen skyldes stærk efterspørgsel fra Kina og andre asiatiske lande samt et fald i landbrugsproduktionen i flere lande. Ruslands importstop for fødevarer fra EU med flere hæmmer dog fortsat pris- og indkomstudviklingen.

- Vi har passeret bunden på de fleste råvarepriser og bevæger os efterhånden mod mere neutrale konjunkturer for landbruget som helhed. På de internationale markeder stiger priserne stærkt, også mælkeprisen. Det vil også komme de danske producenter til gode, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er dog vigtigt at tilføje, at der fortsat er mange landbrug, som er økonomisk udfordret, og som befinder sig i en særdeles uholdbar situation. Det skyldes blandt andet, at der kun har været ganske få år siden finanskrisen med fornuftige priser på mælk og svinekød. Bedrifterne er blevet klart mere effektive under krisen, og det vil hjælpe med til at løse landbrugets store udfordringer. Men der er behov for en længere periode med styrket indtjening og mulighed for konsolidering, siger Klaus Kaiser.

Svinepriser normaliseret

Svinepriserne er i 2016 kommet op i nærheden af et anslået langsigtet niveau, og priserne ventes at holde niveauet i 2017. Driftsresultat efter ejerløn med videre for en gennemsnitlig svineproducent ventes på denne baggrund af stige fra et nul-resultat i 2016 til godt 200.000 kroner i 2017.

Mælkeproducenterne har udsigt til et underskud på driftsresultat efter ejerløn på cirka 575.000 kroner i 2016.

Som følge af stigende priser forventes indkomsten at stige til et nul-resultat i 2017 og cirka 300.000 kr. i 2018.

Stadig for lidt

Formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild er alvorligt bekymret for det lave indtjeningsniveau i landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Realistisk set er indtjeningen i landbruget alt for lav, både historisk, aktuelt og ifølge prognosen også i de kommende år. Den nyligt vedtagne Fødevare- og Landbrugspakke har utvetydigt givet landbruget et løft.

Indtil nu er 12 af de 30 tiltag gennemført - vi ser nu frem til, at vi kommer i mål med de sidste 18, så vi kan få den fulde effekt, siger Martin Merrild.

- Erhvervet bidrager selv med et massivt fokus på bedre driftsledelse og løbende forbedringer af effektivitet og produktivitet. Men i betragtning af udfordringernes størrelse i landbruget, er det nødvendigt, at alle ting spiller sammen - både markedet, driften og rammevilkårene - hvis de store udfordringer skal håndteres, siger Martin Merrild.