Dansk økonomi overrasker positivt med en vækst på 0,5 procent i 1. kvartal 2016. Den pæne vækst blev drevet af øget efterspørgsel, i det eksport, investeringer, husholdningers forbrug og offentligt forbrug steg pænt, fremgår det af en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Men væksten vækker også bekymring for, om virksomhederne de kommende år vil kunne rekruttere tilstrækkelig arbejdskraft.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Lønstigningerne, som vi ser i disse år, er udtryk for, at arbejdsmarkedet er ved at være stramt. Vi kan allerede efter nogle år med lav vækst se begyndende flaskehalse. Hvis økonomien kommer op i gear, vil problemet forstærkes. Derfor er politikere nødt til at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde, målrette uddannelserne efter erhvervslivets behov og tage den nødvendige snak om at hæve pensionsalderen hurtigere end planlagt, siger Frank Øland, cheføkonom i Landbrug & Fødevarer.

Mens byggeriet og boliginvesteringer vokser, går det den modsatte vej med investeringerne i maskiner, transportmidler med videre. De er faldet med 3,4 procent i første kvartal.

- Det viser med al tydelighed, at danske virksomheder sukker efter nye investeringer. De seneste år er der investeret så lidt, at produktionsapparatet reelt er blevet nedslidt. Hvis investeringerne skal vokse tilstrækkeligt, er det nødvendigt at skabe bedre rammevilkår for virksomhederne for eksempel ved at lette adgangen til vækstlån. Man bør også forbedre afskrivningsreglerne og øge fradrag for teknologiinvesteringer, siger Frank Øland.