Abonnementsartikel

Med virkning fra 1. april 2016 overtager Brødrende Ewers A/S den tidligere grønpillefabrik Treka ved Fredericia.

Brødr. Ewers A/S overtager med virkning fra 1. april 2016 den tidligere grønpillefabrik, Treka på Håstrupvej ved Fredericia, hvilket løser pladsmangel samt giver virksomheden nogle gode fremtidsmuligheder.

Den 1. april 2016 overtager Brødr. Ewers den tidligere grønpillefabrik, Treka på Håstrupvej 116 ved Fredericia.

- Faciliteterne på Håstrupvej ved Fredericia passer fint ind i vores strategi,

- Hans Otto Ewers,

Fabrikken har været lukket i flere år, men er siden hen blevet opkøbt af Statoil, som har brugt faciliteterne til opbevaring af træpiller. I 2004 solgte Statoil bygningerne til Brdr. Weisbjerg, som har udlejet hallerne til korn og træpiller. Brdr. Weisbjerg har også selv haft produktion af biobrændsel til kraftvarmeværkerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Manglende lagerkapacitet er nu midlertidig løst

Med oprettelse af den nye Håstrup afdeling, får Brødr. Ewers i første omgang lagerkapacitet til ca 20.000 tons korn, idet der i forbindelse med købet er indgået en 2 årig aftale med Brdr. Weisberg, som lejer sig ind i en del af lokalerne, hvor de fortsætter deres Biobrændsel produktion.

- Vi har længe søgt at få mere plads til opbevaring af korn og gødning. Faciliteterne på Håstrupvej ved Fredericia passer fint ind i vores strategi, både med hensyn til placering samt etablering af en ny afdeling i et område med gode fremtidsmuligheder, oplyser Hans Otto Ewers.

Udover at Brdr. Ewers kan modtage afgrøder i høst, kan landmændene også få udleveret planteværnsmidler allerede i dette forår, og til næste forår kan Brødr. Ewers også udlevere gødning m.m.

Yderligere tiltag

I Bajstrup har vi også sat et byggeri i gang, idet vi i forlængelse af den store hal øger kapaciteten på yderligere 5.000 tons korn i høst 2016. Og med åbningen af vores nye afdeling i Håstrup, går vi en høst i møde med væsentligt mere opbevaringskapacitet. ?, siger Hans Otto Ewers.

Sidste år overtog Brødr. Ewers H. C. Handelscenter på Sjælland, hvilket yderligere styrkede virksomhedens position som Danmarks største privatejet grovvarevirksomhed. Med de nye tiltag samt planer om yderligere at bygge to andre steder i landet, vil Brødr. Ewers blive en endnu stærkere spiller på det danske grovvaremarked. Brødr. Ewers A/S er et familieaktieselskab, der blev grundlagt i 1848 og drives i dag af 5. generation - Hans Otto Ewers og Claus Ewers.

Brødr. Ewers A/S er Danmarks største privatejede grovvarevirksomhed med ca. 160 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 1,5 mia. kr. Virksomheden har hovedsæde i Sønderborg, 2 foderfabrikker på havnen i Aabenraa, samt 1 foderfabrik i Venslev, samt afdelinger i hele Danmark. Ud over grovvareforretningen er Brødr. Ewers A/S også medinteressenter i flere spændende virksomheder herhjemme og i udlandet.