Konkurrencemyndighederne i EU har meddelt, at salget af aktierne i Tican A/S til den tyske fødevarekoncern Tönnies er endeligt godkendt.

Generalforsamlingen i Tican a.m.b.a. besluttede med stor majoritet på et møde den 30. december 2015 at acceptere et købstilbud fra Tönnies på 100 procent af aktiekapitalen i Tican A/S, som omfatter alle driftsselskaber i Tican koncernen i Danmark, UK og Polen med tilhørende salgsdatterselskaber. Aktieoverdragelsen finder sted med virkning fra 1. oktober 2015.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mandag d. 29. februar 2016 afholdes ordinær generalforsamling i Tican a.m.b.a., hvor den endelige restbetaling for 2014/15 besluttes, ligesom kapitaludlodning fra A-kapitalkonti og fordeling af yderligere egenkapital på personlige konti er på dagsordenen ? alt sammen under forudsætning af den endelige closing af aktietransaktionen, som er planlagt til at finde sted d. 11. marts 2016 i København.