Trods sorte udsigter for nogle, vi vil forhåbentlig se, at hjulene begynder at køre i den rigtige retning i landbruget. Det mener Maskinbladets chefredaktør Rasmus Dalsgaard. Læs Lederen fra den nyeste avis her.

For første gang i mange år er der ved indgangen til et nyt år udsigt til, at året kan byde på fremgang for landbruget.

I hvert fald har politikerne med landbrugspakken forbedret rammevilkårene, og det kan vise sig at være helt afgørende for mange bedrifters overlevelse.

Men det er utvivlsomt naivt at tro, at træerne vokser ind i himlen. Dertil har dansk landbrugs kvaler for længe været for alvorlige. Og udsigterne til stigende afregningspriser er endnu ikke til at få øje på.

Det er helt afgørende, at markedsvilkårene og dermed afregningspriserne får et hak opad, hvis vi skal håbe, at fremgangen bliver mærkbar og kan smitte positivt af på de mange følgeerhverv, som også er afhængig af et sundt og stærkt primærerhverv.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Pas på Nationalbankens råd

Desværre er der nok en del bedrifter, som får vanskeligt ved at overleve på trods af de positive udsigter, fordi de reelt allerede er under afvikling. Desværre viser de seneste måneders meldinger, at en del finansielle institutioner er i gang med den øvelse, som også Nationalbanken opfordrer dem til. Nemlig at lukke bedrifter med uholdbar driftsøkonomi.

Nationalbanken ser koldt og kynisk på, at det vil være bedre at få ryddet op og kanaliseret kapital til sunde virksomheder i stedet. Det kan måske se rigtigt ud fra en udkigspost i København. Men det er vigtigt at huske, at landbrugsbedrifter normalt er personligt ejede virksomheder, hvor en families hjem er en central del af bygningsmassen.

Det bør få enhver bankmand til at være forsigtig med at følge Nationalbankens råd.

Bedre økonomi og godt miljø

Trods sorte udsigter for nogle, vi vil forhåbentlig se, at hjulene begynder at køre i den rigtige retning.

Det vil være af stor betydning, hvis vi kan opnå bedre økonomi og samtidig vise, at milljøet ikke lider skade som følge af de nødvendige og fornuftige ændringer, som vi nu har udsigt til.

Kun på den måde kan vi gøre os håb om, at virkeligheden kan dementere de løgnekampagner, som vi allerede har set fra oppositionen og dens vedhæng af interesseorganisationer. Men det haster.

Lad reformerne virke

Det vil være katastrofalt, hvis der kommer et hurtigt valg, og en rød regering straks ruller reformerne tilbage, som den nuværende røde opposition truer med.

Lad os håbe, at virkeligheden hurtigt dementerer alle oppositionens dommedagsprofetier.

Det vil forhåbentlig også medvirke til, at saglighed og faglighed kan trænge et stykke ind i oppositionspartierne, så reformerne får lov at virke langt ud over den aktuelle valgperiode.