Abonnementsartikel

Bedre foderudnyttelse, ensartet gødning og mere mælk i tanken - det er blot nogle af fordelene, som Bjarne Jørgensen oplever efter, at han er begyndt at tilsætte levende gærceller i foderet til køerne.

For Bjarne Jørgensen, Tarm, var det en øjenåbner, da han så, hvor meget der var sket med køernes gødning anden gang, der blev udført en fibertest i besætningen.

- I maj 2014 begyndte vi at bruge produktet Milk Top fra Vestjysk Andel i foderet, og inden blev der lavet en fibertest, så vi kunne se, hvor godt køerne fordøjede foderet, fortæller han.

Efter seks uger blev der lavet endnu en fibertest. Og her var der sket en synlig forandring med køernes gødning, idet der var meget færre foderrester tilbage, efter at testen var udført.

I Milk Top indgår probiotikaet Levucell SC, som består af naturligt forekommende levende gærceller.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Foderforbruget er faldet

Bjarne Jørgensen er ikke selv i tvivl om, at der er sket en forbedring i køernes foderudnyttelse.

- Vi ligger typisk fem procent under i foderforbrug, fortæller han.

Om det alene skyldes gærcellerne, tør han ikke slå sig fast på, da han har foretaget flere ændringer i fodringen.

- Jeg tror, at de udnytter foderet bedre med Levucell SC, fordi foderet ikke passerer så hurtigt igennem vommen, siger han og tilføjer:

- Jeg tør ikke tage det ud igen. Vi er nødt til at kigge på omkostningerne, men får man dem tilbage i fodereffektivitet, kan det svare sig. Og vi kan desuden spare i kraftfoderindkøb.

Udover at Milk Top nu indgår i foderrationen, er der ændret på goldkofodringen, og så er der indkøbt en ny fuldfodervogn.

- Jeg tror, at det hele kan spille ind, siger Bjarne Jørgensen og fortsætter:

- Vi købte en ny blandevogn fra Keenan i januar i år. Jeg synes, at den blander utrolig godt. Det er en paddelblander, og den tæller, hvor mange omgange den har kørt.

Når man har styr på, hvor mange omgange blanderen tager, sikrer man, at blanderen ikke bare bliver ved. Efter at majsen er kommet i, blander den eksempelvis otte omgange, inden den stoppes.

- Rationen skal være ens hver dag, understreger Bjarne Jørgensen.

Der laves en fuldfoderblanding til de malkende køer og en til goldkøerne. I begge blandinger tilsættes 50 gram Milk Top pr. ko pr. dag.

For Bjarne Jørgensen er ensartetheden som sagt vigtig hver dag, og han kan se udsving i fodringen med det samme hos køerne.

Kompakt fuldfoder har ikke vundet indpas på Vestergård, men Bjarne Jørgensen kan finde på at blande vand i foderet, hvis rationen bliver for tør. Som udgangspunkt vil han dog hellere ramme den rigtige tørstofprocent fra starten - altså når afgrøden høstes. Han indrømmer dog, at det kan være svært, og at tørstofprocenten kan svinge meget i løbet af dagen, når der tages slæt.

- En besætning med kompakt foder har nemmere ved at rutsje rundt, påpeger Henrik Hansen, Lallemand Nordic.

- Det kræver mere af landmanden, supplerer Inge Skeem Jensen, ligeledes fra Lallemand Nordic.

Begge er i dag på besøg i besætningen Hansen for at vurdere, om der stadig ses en positiv effekt af brugen af Milk Top.

Henrik Hansen påpeger, at foderet, der ligger på foderbordet, ud fra hans synspunkt er blandet optimalt.

- Hvis man klemmer foderet sammen som en bold i hånden, og det åbner sig igen, fylder det også i vommen, forklarer han.

Læs mere i Bovilogisk

Læs mere om, hvilke tiltag der kan være med til at skabe et bedre staldsystem, i det nyeste nummer af Bovilogisk, der udkommer fredag den 18. december.

Har du abonnement på bladet, kan artiklen allerede nu læses på www.bovilogisk.dk. Ikke-abonnenter kan også læse artiklen på hjemmesiden ved at købe adgang til artiklen - klik her.

Der kan bestilles abonnement på www.bovilogisk.dk eller 7620 7970.