Abonnementsartikel

Hos Dancorn i Hedensted er man specialister i forskellige løsninger til tørring og opbevaring af korn og andre afgrøder.

Et år som i år har i den grad testet mange tørreanlæg på danske landbrug, og flere steder arbejder anlæggene stadig for at få færdiggjort nedtørringen.

Hos Dancorn vurderer salgschef Jens Erik Iversen, at der især er tre generelle udfordringer forbundet med tørring og opbevaring af afgrøder; For det første de store mængder korn, der kommer ind på kort tid, for det andet de høje vandprocenter, og for det tredje den høj vægtfylde i kornet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Disse generelle udfordringer har vi set i år på mange af vores anlæg, siger Jens Erik Iversen. Han mener dog også, at sådan en "lakmustest" af anlæggene er sunde for både leverandør og bruger.

- Generelt må vi sige, at tørresiloen er ved at blive implementeret rigtig godt. Med det mener vi, at brugerne efterhånden har stor viden om, hvad en tørresilo kan klare, og hvad den ikke kan klare i forhold til at presse den på ovenstående tre punkter. Hvis alle tre punkter er til stede, er der stor risiko for at beskadige kornet eller tørringsanlægget, siger han.

Dancorn leverer flere forskellige anlæg, som salgschefen vurderer hver især har fordele og ulemper.

Plantørringsanlæg

Fordele og ulemper ved plantørringsanlæg, kørefast/ikke kørefast.

Fordele: Kan etableres i eksisterende bygninger, hvilket gør løsningen billig, hvis der ikke skal nedstøbes. Anlægget er let at sektionere, det kan tørre alle afgrøder, og det kan bruges til anden opbevaring.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ulemper: Det kræver ofte en form for transportanlæg (til slutfyldning). Der er langsom nedtørring samt lidt overtørring i bunden (uden omrøre). Anlægget kræver meget plads, og endelig skal det ofte suges ud, hvilket koster 6-9 kroner pr. tdr., eller egne læsseomkostninger.

Silotørring

Fordele og ulemper ved silotørring, med omrøring.

Fordele: Ny, billig bygning der kan placeres uafhængigt af eksisterende. Et enkelt og lukket koncept, og et anlæg, der kan nedtørre og udligne afgrøder med høje vandprocenter, og som ikke kræver meget management.

Ulemper: Kræver en form for transportanlæg. Langsom/hurtig nedtørring, der kræver konstant tilsatsvarme. Servicering af omrøringsanlæg, som er hjertet af hele konceptet.

Gennemløbstørreri

Fordele og ulemper ved gennemløbstørreri med plananlæg eller siloer

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fordele: Stor kapacitet og ideelt for mellemstore samt større landbrug. Anlægget kan udnytte hele lagerhøjden i bygninger samt siloer. Det kan nedtørre afgrøder med høje vandprocenter. Man er færdig med at tørre, når høsten slutter.

Ulemper: Kræver en form for transportanlæg samt buffer inden tørreriet. Kræver store varmemængder på kort tid. Servicering af tørreri.

Tænk langsigtet

Det kan være tillokkende at vælge en løsning, der kun næsten er den rigtige, især når der konstant er krav fra omverden til en sund økonomi.

Jens Erik Iversen fortæller dog, at man hos Dancorn desværre alt for ofte ser, at mange anlæg ikke bliver mere end 15-20 år før brugen af anlægget aftager eller helt stopper, ganske simpelt fordi de er forældet i deres indtagskapacitet, tilgængelighed eller krævende management under fyldningen. Her er anbefalingerne fra salgschefen altid klare til nyinvesteringer:

Korngravens volumen skal svare til størrelsen på lastbiltrækker/vognstørrelsen om ti år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Transportanlæggets kapacitet skal svare til gårdens høstkapacitet (totalt pr. time) om ti år.

Vedrørende plananlæg eller silokapacitet forklarer Jens Erik Iversen, at såfremt startplaceringen er gennemtænkt kan opbevaringskapaciteten altid udvides, det kan de to ovenstående punkter bare IKKE uden at medføre betydelige omkostninger.

Et sidste råd fra Dancorns salgschef lyder:

- Husk nedkølning af kornet. Det er lige så vigtig som tørringen! Lad jer ikke skræmme af høj fugtighed. Korn og raps er næsten umulig at opfugte, siger han, og understreger samtidig at dette dog ikke gælder græsfrø.

- Tænd derfor for blæseren i nat, før miderne spiser vægten i dit korn, slutter Jens Erik Iversen.