Abonnementsartikel

De nordiske sundheds- og fødevareministre er gået sammen om at bekæmpe antibiotikaresistens og opretter en strategigruppe, der skal styrke samarbejdet på tværs af lande- og faggrænser.

Sundhedsministre og fødevare- og landbrugsministre fra medlemslandene i Nordisk Ministerråd er gået sammen om en fælles deklaration, der skal styrke samarbejdet mellem de nordiske lande om antibiotikaresistens og skabe en fælles stemme udadtil, eksempelvis i EU.

- Antibiotikaresistens er et voksende problem, som kan give alvorlige udfordringer i sundhedsvæsenet, hvis vi ikke får tacklet det effektivt. Bakterierne kender ikke til fag- eller landegrænser, og derfor giver det rigtig god mening at håndtere problemet i et bredt og internationalt samarbejde, siger sundhedsminister Sophie Løhde.

De nordiske lande vil etablere en strategigruppe, som kan fremme udvekslingen af best practice og sikre en effektiv anvendelse af de nordiske ressourcer inden for resistensområdet.

Danske erfaringer

Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen, er tilfreds med, at man nu får et fælles nordisk afsæt for samarbejdet om antibiotikaresistens.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- I Norden har vi gode erfaringer med at holde antibiotikaforbruget i landbruget på et lavt og ansvarligt niveau, fordi vi ved, at forbruget kan lede til udvikling af resistente bakterier. Men problemet med resistens er grænseoverskridende, og derfor vil vi gerne udbrede vores erfaringer, så vi kan tage hånd om problemet internationalt, siger Eva Kjer Hansen.

Generalsekretær for Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten hilser det tværsektorielle initiativ meget velkomment:

- De nordiske lande er førende i bekæmpelsen af antibiotikaresistens, og derfor er denne erklæring et vigtigt skridt på vejen til at løse en stor udfordring på tværs af lande- og faggrænser.