Abonnementsartikel

L&F opfordrer fødevareministeren til at spille ind med højere interventionspris og forskudsbetaling af støtten, når EUs landbrugsministre i dag mødes til et ekstraordinært møde for at diskutere løsninger på problemerne i landbruget.

Landmænd over hele Europa er i en omfattende økonomisk krise på grund af blandt andet Ruslands boykot af fødevarer fra Europa og overproduktion af mælk på verdensplan.

I Danmark er især mælkeproducenterne hårdt ramt. Beregninger fra Seges viser at mere end hver 8. danske mælkeproducent har underskud og er ekstra hårdt ramt af prisfaldet på mælk.

For at finde en fælles løsning i EU mødes EUs landbrugsministre i eftermiddag til et ekstraordinært ministerrådsmøde for at drøfte krisen og blive enige om en fælles hjælpepakke til de kriseramte landmænd. Og det er afgørende at der skabes fælles europæiske løsninger i stedet for, at en række EU-lande indfører nationale støtteordninger, der vil bidrage til at forvride markedet. Det mener Peder Philipp, formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg.

Han er sammen med blandt andre Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, taget til Bruxelles for at følge forhandlingerne.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Det har absolut første prioritet, at vi holder sammen om en fælles EU-politik. Ellers vil vi som eksportland altid komme i klemme, da vi er helt afhængige af, at andre lande ikke regulerer markedet uden om os, siger han.

Peger på løsninger

Landbrug & Fødevarer har skrevet et brev til fødevareminister Eva Kjer Hansen, hvori de peger på en række løsninger der vil kunne løfte erhvervet ud af krisen.

Blandt andet foreslår Landbrug & Fødevarer at hæve interventionsprisen for smør og skummetmælkspulver. Den aktuelle interventionspris - en garanteret mindstepris - er omkring 1,61 kr. pr. liter mælk. Hvis markedspriserne falder under det niveau, kan EU-Kommissionen gå i markedet og foretage støtteopkøb. Den aktuelle interventionspris blev fastsat i 2008 og er så lav, at den i praksis ingen virkning har. Ved at hæve interventionsprisen til eksempelvis 2 kr. kan EU lægge en højere bund under markedet.

Derudover er der indstillet til Eva Kjer Hansen, at superafgiften, en afgift som mælkeproducenterne skal af med for at have produceret for meget mælk før EUs mælkekvoter blev afskaffet, bør føres tilbage til mælkesektoren, og at EU-støtten bliver udbetalt hurtigst muligt.

Pas på med regulering

I en række EU-lande er man i færd med at etablere støtteordninger, der har til formål at garantere for kortfristede kreditter hos landmændene. Det risikerer at føre til meget uens vilkår for landmænd i de forskellige EU-lande, frygter Landbrug & Fødevarer, der derfor har indstillet til Eva Kjer Hansen, at det i stedet bør være EUs opgave at etablere en ordning, eksempelvis via den Europæiske Investeringsbank, EIB, der yder garantier for kortfristede lån.

-Vi ser helst, at man undlader regulering af markedet. Hvis det er et must for at holde sammen på den fælles EU-krisepakke, så er vores anbefaling til ministeren, at vi kan støtte en ophørsstøtte til hele bedrifter, siger Peder Philipp.

Det kunne være en ophørsstøtte pr. kg leveret mælk betinget af, at landmanden stopper med mælkeproduktion.

- Det vil fremme incitamentet for de, der overvejer at komme ud af erhvervet. Alternativt kan der indføres en præmieordning for landmænd, der sender alle deres malkekøer til slagtning. Overordnet er det helt afgørende, at vi får mulighed for at drive landbrug på en fair måde i Danmark, også i krisetider, lyder det fra Peder Philipp.