Danmark får 69 millioner kroner som en del af EUs nye støttepakke til mælkebønder.

EU-Kommissionen har præsenteret en ny støttepakke til europæiske mælkebønder. Med pakken får Danmark tilført 69 millioner kroner. Pengene kommer ud af en fælles EU-pulje på 350 millioner Euro. Samtidig gives der tilladelse til at medlemslande må give ekstra støtte som en top up-ordning.

Sideløbende er der afsat 150 millioner euro til at reducere mælkeproduktionen. Hvordan det konkret skal ske, vil kommissionen meddele senere.

- De midler, der i dag er blevet afsat, er utilstrækkelige. 69 millioner kroner rækker ikke langt og kommer hverken til at redde branchen eller gøre livet meget lettere for danske mælkeproducenter. Men jeg er tilfreds med, at EU-Kommissionen anerkender, at mælkebønderne står i en alvorlig situation, siger Landbrug & fødevarers formand, Martin Merrild.

- Jeg ser med bekymring på, at EU-landene kan skyde yderligere midler ind i ordningen. Det risikerer at give en skævvridning medlemslandende imellem. Vi ønsker en fælles og lige europæisk landbrugspolitik, og det får vi ikke med dette tiltag, siger Martin Merrild.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Reduktionspakken med 150 millioner Euro er det eneste nye i forhold til tidligere hjælpepakker. Der melder sig derfor også en række spørgsmål, før det kan siges, om ordningen får effekt.

- Vi ved endnu ikke om reduktionstilskuddet bliver permanent eller en midlertidig ordning. Generelt er det dog næppe noget, der kommer til at gøre den store forskel, siger Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer havde i forbindelse med mælkepakken udtrykt ønske om, at der blev lavet en ophørsordning til trængte landmænd.

- Jeg håber, at man med de 150 millioner euro laver en ordning, der kan hjælpe trængte landmænd til at træde ud af erhvervet. Derfor håber jeg, at Miljø- og Fødevareministeriet vil tage dette ønske med videre, når der skal holdes møder i Bruxelles fremadrettet, siger Martin Merrild.