Lyt til artiklen:

Mirakelpulver til køer går ind i sidste testfase

00:00
Hastighed: ???x
03:36

I sommer kom nyheden om, at EU havde godkendt pulveret Bovaer, som kan nedbringe malkekøers metanudledning med op til 30 procent.

Godkendelsen gik så rent igennem, at det heller ikke var nødvendigt med tilbageholdelsestid uden fodring med Bovaer inden slagtning eller malkning.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

- Der er ingen tvivl om, at pulveret virker til malkekøer, som man har beskrevet. Derfor er vi nu ved at teste det i forhold til forskellige typiske danske foderrationer, så det kan tages i brug på landets bedrifter, siger Peter Lund, der er professor og sektionsleder ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab ved Aarhus Universitet.

Seges Innovation tester metanreducerende midler i malkebesætninger

Se også:

Seges Innovation tester metanreducerende midler i malkebesætninger

Det var også Peter Lund, der i sin tid lavede risikovurderingen af pulveret på bestilling fra Fødevarestyrelsen. Samme styrelse har nu bedt ham om at forske endnu mere i produktet som en del af universitetets myndighedsbetjening.

- Vi skal undersøge, hvordan pulveret påvirker køernes udledning alt efter, hvordan de fodres. Hvis det eksempelvis virker bedre i majsbaserede rationer eller i rationer med en høj fordøjelighed end i den gennemsnitlige danske foderration til malkekøer, ja så skal de kvægbrugere, som bruger sådanne rationer jo selvfølgelig krediteres for det. Det er med henblik på at kunne give individuelle landmand en "klimagevinst", hvis de lovgivende myndigheder ellers indfører en CO2e-afgift, siger han.

Han henviser til, at en sådan afgift i dag næppe vil kunne laves uden at bruge gennemsnitstal for køers metanudledning. Men disse gennemsnitstal skal hurtigst muligt kunne korrigeres for forskelle mellem bedrifter, så en eventuel afgift bliver udskrevet på så oplyst et grundlag som muligt.

Det bliver testet

Da man først testede pulveret, opdagede man, at køers foderoptag faldt drastisk, hvis man tilsatte 80 milligram pr. kilo tørstof. Flere forsøg endte med at konkludere, at 60 milligram pr. kilo tørstof var den rette dosis ift. at opnå minimal påvirkning af køernes foderoptag og dermed mælkeydelse under danske forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor tester man nu, hvordan pulveret påvirker køer, som fodres med rationer med et højt indhold af enten græsensilage eller majsensilage. Her er kodeordene "praksisnær sammensætning".

Tilsætning i foder kan reducere metan med 30 procent

Se også:

Tilsætning i foder kan reducere metan med 30 procent

- Før jul kørte vi et produktionsforsøg med rationer med højt indhold af græsensilage af forskellig kvalitet, og i januar går vi i gang med at teste rationer med højt indhold af majsensilage af forskellig kvalitet. I disse forsøg måler vi den enkelte kos daglige foderoptagelse, mælkeydelse og metanproduktion, siger han.

Derfor har man i efteråret 2022 høstet majs fra samme mark, men med to forskellige stubhøjder. Det giver to forskellige ensilager med forskelligt indhold af NDF og stivelse, og forskellig NDF-fordøjelighed, mens alle andre parametre er meget ens.

Ønske om at bruge Bovaer-pulver

For at pulveret overhovedet skal have en vej ind på bedrifterne, skal der være et incitament for landmændene til at bruge det. For det er langtfra billigt, og hvis ikke der er en økonomisk gulerod i det, har pulverets vej til staldene "meget lange udsigter", som Peter Lund udtrykker det.

Den vurdering er chef for Kvæg i Sagro, Ejvin Kortegaard, enig i.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er vigtigt, at landmanden har udsigt til en gevinst, enten via markant mindre afgift, hvis den kommer, og en bedre afregning for produkterne, siger han.

Når forskningsresultaterne er i hus, sendes de til Fødevarestyrelsen, som er den ministerielle enhed, der har betalt for dem. Først herefter bliver resultaterne offentliggjort i internationale tidsskrifter og på danske seminarer og lignende.